Mittetulundustegevuse toetus Tallinnas

Taotluse esitamine

 • Taotlus esitatakse üldjuhul ISETEENINDUSKESKKONNAS. Iseteeninduskeskkonna kasutajatoe telefon on 640 4195

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega

Avaliku ürituse luba

 
Taotlusvoorude dokumentide esitamise tähtajad 2020.a:

1. kultuurivaldkond - Tallinna Kultuuriamet

 • Laulu- ja tantsupeo protsessis ning Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevatele kollektiividele eraldatavate tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 17. veebruar (toetusi antakse üks kord aastas);
 • projektitegevusteks alates 1. veebruarist 2020 esitatakse projektitaotlus 17. detsembriks 2019;
 • projektitegevusteks alates 1. aprillist esitatakse projektitaotlus 17. veebruariks
 • projektitegevusteks alates 1. juulist esitatakse projektitaotlus 19. juuniks 
 • projektitegevusteks alates 1. oktoobrist esitatakse projektitaotlus 17. augustiks

 • 2. noorsootöö valdkond - Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

 • 31. detsember 2019 ning 31. jaanuar, 28. veebruar, 31. märts, 30. aprill, 29. mai, 31. juuli, 31. august, 30. september, ja 30. oktoober 2020

Noorsooprojektide komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a juunis, juulis, novembris ja detsembris

3. spordivaldkond - Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

 • rahvusvahelised spordiprojektid 01. detsember 2019 ja 15. juuni 2020;
 • Tallinna meistrivõistlused 15. detsember 2019  ja 15. juuni 2020;
 • liikumisharrastuse sari „Tallinn liigub“ 15. jaanuar;
 • kohalikud spordivaldkonna projektid (kohalikud turniirid jm spordivõistlused) 31. detsember 2019, 31. märts,  30. juuni,   30. september 2020;
 • Tallinna esindusmeeskondade toetused 15. jaanuar;
 • Tallinna parimate sportlaste tunnustamine 15. november jooksva aasta kohta;

 • Tallinna parimate noorte saavutussportlaste tunnustamine 15. jaanuar;

 • saavutussportlaste toetamine 15. jaanuar ja 15. juuni.

4. sotsiaalvaldkond - Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet

 • 25. jaanuar; 30 aprill; 25. mai; 31. august, 31. oktoober

5. haridusvaldkond - Tallinna Haridusamet

 • 14. jaanuar (dokumendid 7. jaanuariks)
  • 17. märts (dokumendid 10. märtsiks)
  • 19. mai (dokumendid 12. maiks)
  • 15. september (dokumendid 8. septembriks)
  • 17. november (dokumendid 10. novembriks)
  • 8. detsember* (hiljemalt 01. detsembriks)

6. ettevõtlikkuse ja ettevõtluse valdkond - Tallinna Ettevõtlusamet

 • 13. jaanuar; 30. märts; 31. august

7. turvalisuse valdkond 

 • 1. märts; 1. mai; 01. september

8. kodurahuprogramm - Tallinna Linnakantselei

 • 3. veebruar

 • 6. aprill
 • 24. august

9. keskkonnavaldkond - Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet

 • 1. märts (taotlusi võetakse vastu ja toetust eraldatakse üks kord aastas)

10. linnamajanduse valdkond - Tallinna Linnavaraamet

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august. Tegevustoetusi antakse kord aastas.

Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt:

 • 28. veebruar, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta II kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon märtsikuu jooksul.
 • 31. mai, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta III kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon juunikuu jooksul.
 • 30. august, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta IV kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon septembrikuu jooksul.
 • 30. november, kui projekti tegevus algab järgmise aasta I kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon detsembrikuu jooksul.

11. Pirita Linnaosa Valitsus

 • Pirita Linnaosa Valitsuse mittetulundustegevuse toetuste eraldamise komisjoni koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis, aasta 13., 25., 39. ja 51. nädalal.  Taotlused  esitada hiljemalt koosoleku toimumisele eelneval nädalal.

  NB! Taotluse esitamisel arvestada, et toetuse saamise üheks tingimuseks on, et projektikohased tegevused, mille jaoks toetust taotletakse, toimuvad komisjoni koosoleku järgsel ajal.

12. Linnaaianduse valdkond 

 • 1. veebruar

Taotluse menetlemine

Iseteeninduskeskkonnas saab:

 1. jälgida toetuse taotluse menetlusetappe
 2. allkirjastada digitaalselt toetuse leping
 3. lisada teavitusi ürituse muutumise kohta
 4. esitada elektroonselt vahearuandeid ja/või lõpparuanne kulu-ja tegevusaruande vormil


Mõisted:

 • omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuludega
 • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks
 • omafinantseering on projekti kulude katteks panustatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti
 • projekti raames kogutud osalustasud ja piletimüügi tulu on kaasfinantseering


Õigusaktid

 

 

Vaata lisaks:

 

Viimati muudetud: 10.07.2020