Keskkonnaalane mittetulundustegevus

Komisjoni kuupäev Taotleja Esindaja Toimumise aeg Projekti nimetus Eelarve Taotletav toetus Eraldatud summa
01.04.2016 Mittetulundusühing Loodusring Arne Timm 11.04.2016 - 15.06.2016 Linnulauluhomminud Tallinna koolide õpilastele 2016! 1900.00 1700.00 1700.00
01.04.2016 Tallinna Looduskaitse Selts Olev Kallas 01.02.2016 - 31.12.2016 Loodus-ja keskkonnahariduslikud üritused Tallinna õpilastele 14998.00 3776.00 954.00
01.04.2016 Eesti Looduskaitse Selts Juhan Telgmaa 08.02.2016 - 30.09.2016 Sinilipud randadele 2016! 2500.00 2000.00 1500.00
01.04.2016 MTÜ Eesti Roheline Liikumine Mart Kullamaa 01.04.2016 - 31.12.2016 Tallinna linna elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi Rohelise Tee Õhtute 1343.40 1209.00 561.00
01.04.2016 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum Dagmar Ingi 25.04.2016 - 29.07.2016 Aianduse nädal Eesti Vabaõhumuuseumis 730.00 235.00 235.00
01.04.2016 Nõmme Loodusmaja MTÜ Lada Mehikas 21.03.2016 - 31.12.2016 Nõmme loodusmaja elavnurk 2016 2350.00 2100.00 2100.00
01.04.2016 Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED Sirje Aher 01.04.2016 - 31.10.2016 Tallinna loodust ja selle kaitset tutvustavad õppepäevad õpetajatele 3089.00 2779.00 1950.00

09.03.2015

Eesti Looduskaitse Selts Juhan Telgmaa 01.03.2015 - 30.09.2015 Sinilipud randadele! 2015 3340.00 3000.00 1500.00
09.03.2015 Nõmme Loodusmaja Lada Mehikas 01.04.2015 - 31.12.2015 Nõmme loodusmaja elavnurk 2015 2100.00 1890.00 1700.00
09.03.2015 Einar Kivimäe Einar Kivimäe 02.03.2015 - 31.12.2015 Loodus-ja keskkonnahariduslikud üritused Tallinna õpilastele 8660.00 6113.00 1815.00
09.03.2015 MTÜ Loodusring Arne Timm 09.04.2015 - 23.06.2015 Linnulauluhommikud Tallinna koolide õpilastele 2015 2100.00 1890.00 1700.00
09.03.2015 MTÜ Eesti Arboristide Ühing Mare Maran 02.02.2015 - 31.08.2015 EAC aastakonverentsi korraldamine Eestis 3555.00 885.00 885.00
09.03.2015 MTÜ Orienteerumisvõistlus ühistranspordiga Anu Leisner 20.09.2015 Orienteerumisvõistlus ühistranspordiga 2015 31263.00 2500.00 500.00
09.03.2015 MTÜ Koolitus- ja nõustamiskeskus Hared Sirje Aher 01.04.2015 - 31.10.2015 Õppepäevad looduskaitsest Tallinnas 3187.00 2868.00 1900.00
09.04.2013 Tallinna Looduskaitse Selts Einar Kivimäe 01.02.2013- 31.12.2013 Looduse-ja keskkonnahariduslik tegevus Tallinna koolide õpilastele 12770 5395 2490
09.04.2013 Mittetulundusühing Roheline Rood Liina Urbanus 01.04.2013- 31.10.2013 Vene keelt rääkivate korteriühistute juhtide kaasamine Tallinna elanikes keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamisel. 6220 1536 1530
09.04.2013 Mittetulundusühing Loodusring Arne Timm 07.04.2014- 31.05.2013 Linnulauluhommikud Tallinna kooliõpilastele 2013 1918 1918 1900
09.04.2013 Nõmme Loodusmaja Lada Mehikas 01.04.2013- 31.12.2013 Nõmme loodusmaja elavnurk 2013 1980 1980 1900
05.04.2012 Nõmme Loodusmaja Lada Mehikas 09.04.2012- 31.12.2012 Nõmme loodusmaja elavnurk 1980 1980 1980
05.04.2012 Mittetulundusühing Loodusring Eleri Inno 16.04.2012- 06.06.2012 Linnulauluhommikud Tallinna õpilastele 1918 1918 1918
05.04.2012 Tallinna Looduskaitse Selts Einar Kivimäe 14.04.2012- 31.12.2012 Loodus-ja keskkonnahariduslik tegevus Tallinna koolide õpilastele 6303 6303 6303

Viimati muudetud: 05.05.2016