Registreerimine. Avaldused.

Copy of Picture 436k.jpg

Aadress: Ed. Vilde tee 54, 13416 Tallinn, EESTI

ÕPILASTE VASTUVÕTT MUSTAMÄE LASTE LOOMINGU MAJA HUVIRINGIDESSE TOIMUB TALLINNA HARIDUSAMETI POOLT KINNITATUD ÜHTSE : 1. ÕPPURI VASTUVÕTU AVALDUS , 2. HUVIKOOLI KOHA KASUTAMISE LEPING (KAHES EKSEMPLARIS), 3. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS.

     1. ÕPPURI VASTUVÕTU AVALDUS (allalaadimiseks)(   .RTF - FORMAADIS;TÄIDETAV VORM VÄLJATRÜKKIMISEKS .PDF - FORMAADIS)

     2. HUVIKOOLI KOHA KASUTAMISE LEPING (allalaadimiseks) (.RTF - FORMAADIS; TÄIDETAV VORM VÄLJATRÜKKIMISEKS . PDF - FORMAADIS)

     3. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS  (allalaadimiseks ja printimiseks)

    4. TEATIS (allalaadimiseks ja printimiseks) täidetakse õppeaasta alguses vanemate poolt, kelle lapsed jätkavad ringis osalemist. Täidetud teatist ootame elektrooniliselt MLLM aadressil: mllm@mllm.tln.edu.ee

Õpilase vastuvõtu avaldus

1.ASETAGE  FAILID (AVALDUS, LEPING JA NÕUSOLEKU VORM) ÜHTE DIGIÜMBRIKUSSE, ALLKIRJASTAGE DIGITAALSELT NING SAATKE ALLKIRJASTATUD FAIL E-POSTI AADRESSILE mllm@mllm.tln.edu.ee

2.PRINTIGE PDF FAIL VÄLJA JA TOOGE PABERDOKUMENT ALLKIRJASTATULT, KAHES EKSEMPLARIS, MEIE HUVIKOOLI ADMINISTRAATORILE  (E.Vilde 54) VÕI HUVIRINGI ÕPETAJALE.


     •  AVALDUS  AVALDUS ÜLE VIIMISE KOHTA (allalaadimiseks ja printimiseks)

     •  AVALDUS  TASAARVESTUSE AVALDUS (allalaadimiseks ja printimiseks)

     •  AVALDUS LAHKUMISE KOHTA .RTF -FORMAADIS; TÄIDETAV VORM VÄLJATRÜKKIMISEKS.PDF -FORMAADIS) (allalaadimiseks ja printimiseks)

     •  AVALDUS - LINNALAAGER (allalaadimiseks ja printimiseks)

    •  TALLINNA LINNA JA TEISTE OMAVALITSUSTE VAHEL SÕLMITUD HUVIKOOLIDE KULUDE KATMISE LEPING

KUI ÕPPURIL ON KEHTIV HUVIKOOLI KOHA KASUTAMISE LEPING, SIIS UUT LEPINGUT  SÕLMIDA EI OLE  VAJA.

JUHUL KUI ÕPILANE SOOVIB MLLM HUVIRINGIST LAHKUDA, SIIS LAPSEVANEMAL ON SELLEST KOHESELT VAJA  TEATADA ÕPETAJALE NING  ESITADA MLLM DIREKTORI NIMELE HUVIRINGIST LAHKUMISE AVALDUS (HILJEMALT 30  PÄEVA ENNE HUVIKOOLIST LAHKUMIST).

Viimati muudetud: 18.02.2021

Gallup

Kui tihti külastad lasteaia kodulehte

Vähem, kui üks kord nädalas

100.0% - 2 häält