06.03.2019

EESTI KEELE KAUNIS KÕLA

01.01.2019

Mustamäe Laste Loomingu Majas toimus traditsiooniline luulekonkurss, mis oli pühendatud Eesti keele aastale. Osalesid lasteaedade lapsed, kes olid ettevalmistanud vastava teemalise luuletuse ,suurt tähelepanu oli pööratud selgele diktsioonile ja emotsionaalsele esitusele. Źürii autasustas parimaid.