Kohtulahendid


Väärteoasi ühistranspordiseaduse § 542 lg 1 järgi

Sõidukil, mille kohta pole välja antud sõidukikaarti taksoveoks, on keelatud kasutada taksotunnuseid matkivat tunnust 

 Kättesaadav Riigikohtu koduleheküljelt 3-1-1-81-10

 Väärteoasi liiklusseaduse § 7437 lg 1 järgi

Õuealal on kõnniteel parkimine keelatud, kui puudub vastav liikluskorraldusvahend.

 Kättesaadav Riigikohtu koduleheküljelt  3-1-1-26-09

Viimati muudetud: 20.02.2014
Leia kiiresti