21.03.2017

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametisõidukite välisilme disainikonkurss

Munitsipaalpolitsei Amet kuulutab välja ideekonkursi ametisõidukite välisilme disainimiseks.


Terviklahendus sisaldab VW bussi ja linnamaasturi visuaali, mille kohustuslikud elemendid on:

Mupo vapp ja slogan: Tallinna korravalvur! (Ameti meili aadressiribal kasutav kombinatsioon, mis ei ole obligatoorne ning mille šrifti ja värvi võib parema disainitulemuse saavutamiseks muuta).

Nimetus: Korrakaitseüksus
Nimetus: Munitsipaalpolitsei
Tel 14410
Meiliaadress: korrapidaja@tallinnlv.ee

Mõlema sõiduki alusvärv on valge. Fotol on täna ameti kasutuses olev linnamaasturi mudel, mida võib disainimisel kasutada. 

  • Kujundus peab toetama kontseptsiooni, et tegemist on korrakaitsesõidukiga
  • Sõiduki kujundus peab sobituma linnaruumi, olema kaugelt nähtav ja eristuv
  • Osad kujunduselemendid peavad olema valgust peegeldavad
  • Lubatud ei ole politseisõidukitega sarnanevat kujundust

Konkursitööde saatmise lõpptähtaeg on 1. mai  2017. Oma lahendused võib tuua Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti infolauda aadressil Paldiski mnt 48a, Tallinn või saata meiliaadressil: olavi.rattasepp@tallinnlv.ee

Märgusõna: Disain 2017

 Lisainfo:  olavi.rattasepp@tallinnlv.ee

Corel draw formaadis Mupo vapi saamiseks kontakteeruda: meeli.hunt@tallinnlv.ee

 Esitatavate ideekavandite formaat on vaba, kuid peab olema piisavalt arusaadav edasiste lahenduste teostamiseks.

Ideekonkursi kolme parimat tunnustatakse rahaliste auhindadega:

I koht – 500 €

II koht – 300 €

III koht – 200 €

 

Konkursi korraldajale lähevad üle kõigi võidutööde autoriõigused, samuti on tal õigus teha ideekavandites muudatusi. Piisavalt kõrgetasemeliste tööde puudumisel on konkursi korraldajal õigus jätta auhinnad välja andmata või nende suurust auhinnafondi raames muuta.

 Lisainfo:

Kuna Munitsipaalpolitsei sõidukid ei kuulu alarmsõidukite loetelusse, siis ei tohi sõidukitel esineda alarmsõidukitele kinnitatud värviskeeme ega kasutada ka seda matkivat kombinatsiooni, seejuures ei mängi värvuste toonierinevused rolli.

Vaata ka: Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/105052016003?leiaKehtiv

 

transporter-sportline-kombi sobib.png