13.04.2020

Tallinn vabastab lapsevanemad ajutiselt lasteaia kohatasu maksmisest

Seoses eriolukorraga otsustas Tallinna linnavalitsus, et munitsipaallasteaedades käivate laste vanemad ei pea alates 16. märtsist 2020 kuni aprilli lõpuni kohatasu eest maksma.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul puudutab otsus kõiki lapsevanemaid, sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte. 

Praeguse seisuga jäävad lasteaiad avatuks ka eriolukorra ajal, kuid järgivad kindlaid juhiseid, et tagada laste tervisele kaitse.

"Peame oluliseks pakkuda elutähtsatel töödel töötavatele lapsevanematele kindlust, et nende lapsed on hoitud. Seda vajadusel ka ööpäevaringselt" nentis Kõlvart.

Uudise rubriigid: