Heakord

HEAKORD JA LINNARUUM
Avalikud mänguväljakud
Mänguväljakute eesmärgiks on rekreatiivsete ja mänguliste elementide kaudu pakkuda rõõmu nii väikestele kui ka suurtele. Endale lähima avaliku mänguväljaku on võimalik leida Tallinna mänguväljakute kaardilt

Heakorra tagamine linnaruumis
Heakorra tagamise eest linnaruumis on sätestatud Tallinna linna heakorraeeskirjaga, mida on kohustatud järgmina kõik Tallinna linnas viibivad ja tegutsevad isikus ning Tallinna linnas asuvate kinnistute ja ehitiste omanikud.

Hoolduslõikuse ja –raieloa taotlemine
Linnahaljastuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb kõrghaljastust hooldada ja vajadusel haiged, kuivanud ja kujunduslikult mitte sobivad puud maha võtta. Selleks tuleb esitada taotlus Tallinna Keskkonna- ja kommunaalametile. Väljastatud lubade alusel on võimalik kinnistuomanikul teostada vastavalt kas hoolduslõikus või –raie.
Luba on võimalik taotleda siit.

Lemmikloom
Jalutades koeraga avalikus kohas peab lemmikloom olema jalutusrihma otsas ning koera väljaheited tuleb omanikul ära koristada. Koera väljaheited peab omanik koristama nii jalutusväljalul, halajasalal, kõnniteel kui ka mujal avalikus ruumis.
Koertejalutusväljakud asuvad Mustamäel Sõpruse pst 263 ja Ehitajate tee 89.
Lisateavet saab koeraga jalutamise veebilehelt.

Kõik Tallinnas peetavad koerad ja kassid tuleb märgistada mikrokiibiga ja registreerida Tallinna lemmikloomaregistris. Kiibiga on lihtsasti võimalik lemmiku kadumisel jõuda õige omanikuni. Mikrokiibi paigaldab veterinaararst. Kiibistatud lemmikloom tuleb registreerida lemmikloomaregistris. Koerte ja kasside steriliseerimine aitab vähendada hulkuvate loomade osakaalu tänavatel. Steriliseeritud loomad püsivad üldjuhul omal territooriumil ning on vähem agressiivsed.
Metslindude toitmine linnas
Toites metslinde linnas loome veelindudele ökoloogilise lõksu, mille tulemusel muutuvad nad lisatoiduks sõltuvaks ning eksitab lindude instinkte. Nõrgestades kolooniatesse kogunenud linde kasvan nakkushaiguste oht ehk tekib võimalik zoonootiliste haiguste tekke. Zoonoosid võivad kanduda ka kokkupuutes haigestunud metsloomaga inimesele. Veelindude heaolu nimel tuleb neil lasta järgida looduslikke instinkte.

Linnaaiandus
Linnaaianduse kontseptsioon on ühe enam populaarsust kogumas. Tegemist on ettevõtmisega, mille eesmärgiks on tuua linlased kokku ühistööks ning luua uusi, nii sotsiaalseid kui ka ökoloogilisi väärtusi. Linnaaianduse eesmärgiks on juurutada keskkonnateadlikkust ja rohelist mõtteviisi; luua hariv õpikeskond; soodustada tervislikku ja aktiivset eluviisi; mitmekesistada avalikku linnaruumi; soodustada ühistegevust; heanaaberlikkust ja kogukonnatunnet.
Pikemalt saab lugeda siit.

Täpsemalt on võimalik eelnevatest teemadest lugeda Heakorra ABC 2020

Viimati muudetud: 7.04.2021