Teenused

TEENUSED

 Ametnik

 Telefon

E-post 

Eakate juhtumikorraldus, koduteenused

Ülle Kaar

 645 7573 

 Ylle.Kaar@tallinnlv.ee

Tööealiste puudega inimeste nõustamine

Mirjam Haiba

 645 7562

 Mirjam.Haiba@tallinnlv.ee

Üldhooldekodu teenus, invatranspordi korraldamine, dementsete päevahoiuteenusele suunamine, eluruumide kohandamine, intervallhooldus.

 Aivi Kokk

 645 7561

 Aivi.Kokk@tallinnlv.ee

Täisealistele isikutele eestkoste korraldamine

 Karin Kodasma

 645 7574

 Karin.Kodasma@tallinnlv.ee

Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse taotlemine.

 Andrei Pettuhov

 645 7583

 Andrei.Petuhhov@tallinnlv.ee

Lapsehoiuteenus sügava ja raske puudega lapsele, puuetega laste perede nõustamine, hooldaja määramine (lapsed).

 Julia Višnjova


 Kristiine Kägu

 645 7582


645 7584

Julia.Visnjova@tallinnlv.ee


Kristiine.Kagu@tallinnlv.ee

Sotsiaalsete erivajadustega inimeste hoolekanne, tasuta toitlustamise võimaldamine

 Katri Heinjärv

 645 7568

 Katri.Heinjarv@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 03.05.2019