28.05.2020

Alustatakse Sütiste tee kergliiklustee taastusremonti ja Tähekese lasteaed saab jalgtee

“Mustamäe linnaosa on teede-tänavate rekonstrueerimistöödega jõudnud päris heale tasemele,” kinnitab Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, “käesoleval aastal korrastatakse Mustamäe linnaosa kvartalisiseseid sõidu- ja kõnniteid ca 25 000 ruutmeetri ulatuses, suurematest töödest tasub kindlasti nimetada Raja ja Mäepealse tänava rekonstrueerimist, projekti kogumaksumus on 1,5 miljonit. 2020. aastal tahame Tallinnas lõpule jõuda ka põhitänavate valgustuse rekonstrueerimise I etapiga, mis puudutab loomulikult ka Mustamäed ja tõstab siinset elukvaliteeti.”

“On heameel tõdeda, et pikalt kestnud eriolukord ei ole negatiivselt mõjunud ei Mustamäe teede-tänavate remondile ega ka uute objektide ehitusele,” ütleb linnaosa vanem Lauri Laats, “kõik on kulgenud plaanipäraselt ja ehitajad püsivad graafikus. Väga hea meel on selle üle, et juba esmaspäeval, 1. juunil, alustatakse aadressil Ehitajate tee 50 asuva Tallinna Tähekese Lasteaia juurde viiva jalgtee rajamisega – seda teed on sinna väga vaja ja eks seda ole ka pikalt oodatud. Ehitustööde mahus rajatakse lasteaia teenindamiseks viie meetri laiune asfaltkattega sõidutee ning äärekiviga eraldatud kahe meetri laiune asfaltkattega jalgtee. Liikluse rahustamiseks rajatakse künnis, lahendatakse juurdepääsutee sademevee ärajuhtimine ning rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.”

Jalgtee rajamise projektdokumentatsiooni koostas T-Model OÜ. Ehitustöid teostab InfraRoad OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 110 000 eurot, lepinguline tähtaeg august 2020.

 

“Juuni algus toob Mustamäele veel ühe oodatud ehitustöö,” lisab Laats. “Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel alustatakse esmaspäeval, 1. juunil ka J. Sütiste tee kergliiklustee taastusremonttöödega: uuendatakse kergliiklustee asfaltbetoonkate, tasandatakse üleminekud ristuvate mahasõitudega, korrastatakse töömaale jäävad kaevud ning ühendusteed olemasolevate ülekäiguradadega.”

Taastusremonttöid teostab Altos Teed OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 140 000 eurot, lepinguline tähtaeg august 2020.

Uudise rubriigid: