18.10.2019

Mustamäe ja Nõmme panevad õpetajatele õla alla

Täna, 18. oktoobril allkirjastasid Mustamäe ja Nõmme linnaosade vanemad koostööleppe MTÜ-ga Alustavat Õpetajat Toetav Kool.

Koostööleppe kohaselt käivitatakse  ühiselt 2019/2020 õppeaastal Mustamäe ja Nõmme koolide alustavate õpetajate supervisioonikohtumiste seeria, pakkumaks võimalusi jagada kogemusi ning saada abi ja teadmisi juhtumite lahendamiseks, oma tegevuste ja arengu refleksiooniks. Seeläbi pannakse alus alustavate õpetajate koostöö- ja tugivõrgustikule.

„Õpetajate järelkasv on üks meie ühiskonna võtmeküsimusi – me kõik soovime oma lastele häid õpetajaid. Õpetajate hea algus on selle saavutamise hädavajalik eeldus. On suur rõõm, et Mustamäe ja Nõmme linnaosavalitsused selle loomist hindavad ja toetavad,“ ütles Triin Noorkõiv, MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool eestvedaja. „Koostöös saame palju ära teha!“

„Statistika ütleb, et Eestis alustab igal sügisel esmakordselt klassi ees tööd enam kui 800 õpetajat, kellest aga iga neljas lahkub koolist juba enne teist õppeaastat,“ ütles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. „See on kurvastav tendents, mis paneb ka meie tublid koolijuhid raskesse olukorda. Leian, et linnaosa valitsuse kohus on siinkohal toetav õlg alla panna. Mustamäel on üheksa üldhariduskooli pluss erakoolid, tänavu alustas uusi pedagooge kokku vähemalt 20 – sh Tallinna 53. Keskkoolis, Arte Gümnaasiumis, Mustamäe Gümnaasiumis, Mustamäe Humanitaargümnaasiumis, Tallinna Saksa Gümnaasiumis, Tallinna Tehnikagümnaasiumis. Loodan väga, et nii Mustamäel tööd alustanud õpetajad kui laiemalt võttes kõik meie tublid haridusasutused saavad täna allkirjastatud hea tahte avaldusest maksimaalset kasu!“

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on linnaosa üldhariduskoolides kollektiivid üsna püsivad ning ka staažikad, probleem ongi noorte, alla 5-aastase staažiga õpetajate kohanemises ja valitud ameti juurde jäämises. 

„Nõmmel on viie kooli – Kivimäe, Rahumäe ja Nõmme Põhikool, Nõmme Gümnaasium ja Pääsküla Kool – peale tänavu kokku 17 uut õpetajat. Statistika näitab, et kõige rohkem lahkutakse koolist ja võib-olla ka õpetajaametist enne viiendat tööaastat. Seda arvesse võttes alustamegi koostööd MTÜ-ga Alustavat Õpetajat Toetav Kool, et ka omalt poolt toetada uusi, alles kooli tulnud või tulevaid õpetajaid,“ lisas Šillis.

 

https://photos.app.goo.gl/KguaKheqWXe1a6Y58

Uudise rubriigid: