16.11.2020

Paku oma idee kaasavasse eelarvesse

Tallinn alustab kaasava eelarve ideekorjega, mis algab 16. novembril ning kestab kuni 6. detsembrini 2020.

Kutsume mustamäelasi aktiivselt selles ürituses osalema. Pärast hääletust reastatakse ideed linnaosade kaupa saadud häälte arvu järgi, ellu viiakse enim hääli saanud idee. Et hääletus omaks jõudu, peaks igas linnaosas hääletuses osalema kindel minimaalne arv linlasi. Mustamäel peaks hääletama vähemalt 1000 inimest.
2021. aastal on kaasava eelarve kogusumma 800 000 eurot. Mustamäel on võimalik saada sellest oma idee elluviimiseks ca 100 000 eurot.
📍Kaasava eelarve rahastusele saab kandideerida projekt, millel on avaliku kasutuse eesmärk, see peab olema linlastele enamiku ajast tasuta kasutatav, väärindama linnaruumi ja toetama linna arengueesmärke.
📍Ideid on võimalik igaühel esitada 16. novembrist 6. detsembrini Mustamäe linnaosavalitsuses, aga ka Tallinna veebilehel http://www.tallinn.ee/kaasaveelarve või teenindussaalis (Vabaduse väljak 7). Idee esitaja peab kirjeldama projekti eesmärki ja olulisust, sihtrühma, teostamist ja võimalikku ajakava ning hinnangulist maksumust.
📍Aasta jooksul elluviidavad ideed selgitatakse välja hääletusel linnaosade kaupa. Oma linnaosa projekti valikus saavad osaleda selle linnaosa elanikud alates 14. eluaastast. Iga hääletaja saab hääletada kuni kahe meelepärase projekti poolt. Hääletada saab elektrooniliselt või paberil. Hääletus on planeeritud 18.-31. jaanuariks 2021.
👉Kaasava eelarve eesmärk on igal aastal viia igas linnaosas ellu projekt, mille idee pakuvad välja ja valivad hääletusel linnaosa elanikud.
Esitatud ideid ja nende teostatavust hindab spetsialistidest koosnev ekspertkomisjon, kes kaasab oma töösse hinnatava ideega seotud linnaosavalitsuse ja linnaosakogu esindaja. Esitatud taotlusi hinnatakse lähtuvalt sellest, kuivõrd nad vastavad kaasava eelarve tingimustele: kas nad on teostatavad etteantud summaga ja 2021 aasta jooksul, kas nad rikastavad linnaruumi ja toetavad Tallinna arengueesmärke, kas ei esine tehnilisi probleeme nende realiseerimiseks, kas hoolduskulud ei hakka olema ebamõistlikult koormavaks jne.
Head mustamäelased, olge aktiivsed oma ideid esitama ja pärast hääletama – see annab võimaluse Mustamäele midagi toredat rajada!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Uudise rubriigid: