20.09.2021

Abipakid üksi elavatele pensionäridele

Mustamäe Linnaosa Valitsuse 3. abipakkide kampaania üksi elavatele pensionäridele, kelle kuusissetulek on alla 582 EUR

Mustamäe Linnaosa Valitsus korraldab 2021. aasta oktoobris 3. abiaktsiooni, mille raames linnaosavalitsus toetab esmatarbevahendite ja toiduainete pakiga oma linnaosas elavaid üksikuid vanaduspensionäre, kelle sissetulek jääb alla 582 euro.

Abipaki taotleja peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
1) tema rahvastikuregistri järgne elukoht on
Mustamäel;
2) ta elab oma kodus üksi (ehk et korterisse
ei ole kedagi peale tema enda elama regist-
reeritud) ja
3) ta saab vanaduspensioni ning kuusissetulek
on väiksem kui 582 eurot.


Esitades Mustamäe Linnaosa Valitsuse- le oma andmeid annavad taotlejad ühtlasi nõusoleku kontrollida nende elukohaandmete vastavaust rahvastikuregistris.

Mustamäe Linnaosa Valitsuse abipakk üksi elavatele pensionäridele koosneb, sarnaselt
eelmiste abipakkidega, toiduainetest ja lõhna- vabast kodukeemiast, mis on pakendatud kahte eraldi kotti.

Abipakke väljastatakse alates 01. novembrist Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E.Vilde tee 118). Abipaki kättesaamiseks palume esitada isikut tõendav dokument.

Võimalike arusaamatuste vältimiseks märgime, et tegemist on ühekordse aktsiooniga, mitte igakuise toetusega.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Uudise rubriigid: