04.05.2011

Nõmme linnaosa vanema ametisse asub Erki Korp

Tallinna linnavalitsus otsustas nimetada Nõmme linnaosa vanema ametikohale Erki Korbi.

Erki Korp on omandanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis sotsiaaltöö erialal magistrikraadi ning on Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi doktorant. Korp töötas alates 2000. aasta septembrist Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja ametikohal.

Nõmme linnaosa vanema Erki Korpi ametipalgaks määrati 2078 eurot kuus (palgaaste C8).

Ühtlasi vabastas linnavalitsus Nõmme linnaosa vanemaks nimetatud Korpi Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse - Tallinna Laste Turvakeskuse - juhataja ametist.