20.05.2022

TÄIENDATUD! Hiiu staadioni projekteerimistingimuste eelnõu avalik tutvustus

Nõmme linnaosa valitsus ning erinevad osapooled tutvustasid Hiiu staadioni (Harku tänav 62) projekteerimistingimusi ja mõtteid 25. mail Nõmme linnaosa valitsuse aulas.

Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri sõnul on Hiiu staadioni tulevikust räägitud pikalt ning erinevatel osapooltel on välja kujunenud oma ootused ja lootused. „Tänaseks on meil olemas projekteerija ja alaliidu nägemus sellest, milline võiks staadion lähemas tulevikus välja näha. Samas puudutab staadioni projekteerimisplaan otseselt nii kohalikke elanikke kui ka teisi kasutajate ringi kuuluvaid inimesi. Mistõttu soovimegi koos kogukonnaga ideedele otsa vaadata ja oma mõtted lauale tuua,“ selgitas Paeveer.

Projekteerimistingimusi ei ole veel väljastatud ning Harku tänav 62 jalgpalliväljakute (Hiiu staadion) projekteerimistingimuste avalikule tutvustamisele tuleb ettevalmistatud eelnõu. Soovitud planeeringu eesmärgiks on olemasoleva staadioni rekonstrueerimine kaheks kunstmurukattega jalgpalliväljakuks. Valgustuse ja uute piirete rajamine, sissesõidutee, parklate ja kõnniteede rekonstrueerimine. Kõiki eskiisis soovitud lahendusi realiseerida ei saa. Seega on tegemist esialgse visiooniga.

Keskkonnaregistri andmetel ei ole staadioni lähiümbruses registreeritud kaitsealuseid liike ning tegemist on pikalt samas asukohas paikneva staadioniga. Kaitse-eeskirja kohaselt asub Harku tänav 62 kinnistu väljaspool maastikukaitseala. Riiklik Keskkonnaamet on esitanud eelnõule enda seisukoha. Sellega saab tutvuda eelnõu väljapaneku käigus.

Avalikul arutelul osalesid Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer, Nõmme linnaosa vanema asetäitja Karmo Kuri, Nõmme Kalju FC esindajad Kuno Tehva ja Ehte Eamets, Eesti Jalgpalli Liidu esindajad Tõnu Sirel ja Teet Ilves, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindaja Tiina Leetmaa ning Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti esindaja Aivo Normak.

Kohapeal tutvustas Eesti Jalgpalli Liit juba kohandatud projekti eelnõud ning selgitas Hiiu staadioni jalgpalliväljaku rekonstrueerimise põhjuseid ja rahastusallikaid. Peamise valupunktina kerkis esile kergejõustikustaadioni puudumine Nõmme linnaosas ning selle reaalne vajadus Nõmme koolidele.

Eelnõuga saab tutvuda Nõmme Linnaosa Valitsuse kodulehel. 

Hiiu staadioni projekteerimistingimuste eelnõule arvamuse esitamise tähtaega kuni 13.06!

Uudise rubriigid: