18.03.2019

Homsest jätkuvad Viljandi maantee kergliiklustee ehitustööd

Homsest, 19. märtsist jätkatakse Viljandi maantee kergliiklustee ehitustöödega, mis olid vahepeal lume ja talviste tingimuste tõttu peatatud. Praeguste plaanide kohaselt lõpetatakse tööd juuni alguseks.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis rääkis, et kergliiklustee lõiku, mis liidaks omavahel Valdeku tänava ja Pärnu maantee kergliiklustee, on juba mõned aastad oodatud, sest see ühendab Tallinna kergliiklusteede võrgustiku Kiili valla omaga. „Lisaks rajab Eesti Discgolfi Liit teega piirnevasse Järve metsa kettagolfiraja, mis Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal sel kevadel suletakse,“ lisas Šillis.

Tööde käigus valmib 2,6 kilomeetri pikkune ja 4 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee Viljandi maantee Valdeku tänava ja Pärnu maantee vahelisel lõigul, mille mõlemal pool on 0,75 meetri laiused graniitsõelmetest jooksurajad. Kergliiklustee lõigule on projekteeritud neli puhkekohta. Rajatav tee jääb Viljandi maantee idapoolse metsatuka ja kõrgepingeliini vahelisele alale. Pärnu maantee kergliiklusteega ühendamiseks rajatakse üle raudtee viadukt.

Kergliiklustee rajatakse ja selle ehitust rahastatakse 85 protsendi ulatuses meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti EU50472 „Viljandi maantee kergliiklustee“ raames. Projekti kogumaksumus on 783 827 eurot. Ehitustöid teeb AS TREV-2 Grupp.

Uudise rubriigid: