15.01.2021

Keskkonnateadlikust käitumisest sõltub Nõmme linnaosa välisõhu kvaliteet

Nõmme linnosa valitsusega kokkuleppel mõõdab Keskkonnauuringute õhuseirebuss talve jooksul Valdeku tänaval piirkonna välisõhu kvaliteeti. „Õhuseire on Nõmme linnosale oluline, nii saame välisõhu kvaliteeti hinnata ja vajadusel mõõtmistulemustele reageerida või kergendatult hingata, kui õhu kvaliteet on korras,“ rääkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

Linnaosa vanem lisas, et Nõmmel on palju ahjuküttega maju ning hooldatud küttekolle ja korsten on puhta põlemise aluseks. „Samavõrd oluline on piisavalt kuiva ja puhta küttematerjali kasutamine. Pliidi all või ahjus prahti põletades teeme aga karuteene keskkonnale ja enda tervisele, sest paratamatult hingame ka ise põlemisel eralduvaid mürgiseid ühendeid sisse,“ selgitas Šillis, kelle sõnul jääb buss õhuosakeste andmeid koguma kuni kevadeni.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse õhukvaliteedi osakonna juht Erik Teinemaa ütles, et  mõõtmiste tulemusena saavad nad kevadel hinnata, mille oli välisõhu kvaliteet tüüpilises eramupiirkonnas kütteperioodil. „Nõmme piirkonnas oleme viimati teinud mõõtmisi kaheksa aastat tagasi, 2013. aastal. Kõiki asjaolusid arvestades võiks eeldada, et olukord on aastate jooksul paranenud,“ sõnas ta.

Tallinnas on pidevmõõtmisi statsionaarsetes seirejaamades tehtud juba üle 20 aastat ja Teinemaa hinnangul on suures plaanis õhukvaliteet paranenud.

„Teatud saasteainete nagu CO ja SO2 tasemed on kukkunud tänu erinevatele meetmetele kordades ning ei kujuta enam suurt keskkonnaprobleemi. Probleemiks on suure liikluskoormusega piirkondades lämmastiku oksiidid, samuti kevadisel ajal peened osakesed. Kütteperioodil teeb jätkuvalt muret benso(a)püreeni sisaldus välisõhus.“

Elanikud saavad jälgida kodukoha õhukvaliteeti www.ohuseire.ee lehel.

Foto: Kevadeks selgub kas Nõmme välisõhu näitajad on paranenud või mitte.

 

Uudise rubriigid: