28.12.2021

Nõmme linnaosa valitsus teostab lume väljavedu

Käesoleval ning ka järgmisel nädalal on oodata lund veelgi juurde ning seetõttu on oluline lisaks teekatte sahkamisele ning tänavakanali laiemalt lahti lükkamisele teostada kitsamatel ning tihedamas kasutuses olevatel tänavatel ka lume väljavedu. Ebatasasuste esinemisel tuleb teostada teekatte karestamist kammteraga.

Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri teatel näitasid eilne ja tänane kontrollsõit, et lumepudruseid tänavaid esineb mitmel pool ning ka tänavakanali laiemalt lahti lükkamine on aktuaalne mitmes piirkonnas. „Meeldiv on näha, et nõmmelased on ise väga suure osa tööst ära teinud ning paljuks ei peeta kitsamatel tänavatel lume enda aeda tõstmist, et jalakäijatele oleks tagatud ohutud rajad ning vajadusel saaks sõidutee ääres ka parkida,“ kiitis Paeveer Nõmme elanikke. „Mitmes kohas on näha, et naabrid teevad aktiivselt koostööd ning kasutusele on võetud lisaks labidatele ja sahkadele ka lumepuhurid,“ lisas ta.

Selle aastased valged jõulud möödusid sahameestel tööd tehes. Nõmme keskusest veeti 25. detsembril välja 25m3 ja 26. detsembril 220m3 lund. Lisaks sellele veeti Pihlaka tänavalt 27. detsembril välja 320 m3 lund. Tööd jätkuvad Nelgi, Astri, Kraavi ja Võidu tänavate piirkonnas. Vabaduse puiesteelt algas lumevedu ööl vastu teisipäeva ja see on planeeritud lõpetada kolme ööpäevaga. Männiku teelt alustatakse väljavedu ööl vastu kolmapäeva ja tööd planeeritakse lõpetada kahe ööpäevaga. Vabaduse puiestee ja Männiku tee suhtes oli lepingupartneritele etteheiteid ka Tallinna abilinnapea Vladimir Svetil, kes viitas sõiduteel asuvate lumevallide tõttu vähenenud sõiduridade arvule. „Samamoodi oli erinevates piirkondades probleeme ülekäiguradade ja ühistranspordipeatuste operatiivse lumest lükkamisega. Need vajakajäämised on meie järelevalve poolt fikseeritud ning eile toimunud kohtumisel teavitasime lepingupartnereid rahalistest sanktsioonidest, mis varsti nendeni jõuavad. Olgu öeldud, et trahvide maksmine ei vabasta neid kohustusest oma töö ära teha ja kõnniteid, ülekäiguradasid, ühistranspordipeatusi ja sõiduteid puhastada, " sõnas Svet.

Nõmme  linnaosa valitsusel on kohustus tagada kergliiklusteede puhastamine ja vajadusel ka kõnniteedelt lume väljavedu. Lumesaju algusest 8 tunni jooksul on nõutav lume- ja libedusetõrjetööde teostamine kõnniteedel. Kestva lumesaju või ootamatult tekkiva libeduse olukorras tuleb tagada lume- ja libedusetõrjetööde teostamine vajadusel ka päeva jooksul.

Libedustõrje teostamiseks jagab Nõmme linnaosa valitsus graniitsõelmeid. Graniitsõelmeid saab tellida veebilehel www.tallinn.ee/est/Vorm-Nomme-linnaosa-graniitsoelmete-kampaania.-2 , e-posti aadressil valdeku@tallinnlv.ee või telefonil 645 7333.

Ehitusseadustiku kohaselt on linnas teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Jääpurikatest lähtuva ohu ennetamiseks on mõistlik katused vajadusel lumest enne sula saabumist puhastada ja jääpurikate tekkimisel tähistada ohualad ning tellida jääpurikate eemaldamine vastavatelt ettevõtetelt.

Puuduste kohta saab infot saata Nõmme tänavate hooldajale Tallinna Kommunaalteenused OÜ telefonil 621 7720 või e-kirja teel info@talkom.ee. Hooldaja dispetšer vastab kõnedele 24/7. Lumekoristusega seotud probleemidest saab teada anda Nõmme Linnaosa Valitsusele 645 7333 või saates meili aadressile nomme@tallinnlv.ee.

Uudise rubriigid: