28.07.2020

Nõmmel alustatakse Viljandi maantee rekonstrueerimisega lõigul Liivametsa tänav – Pärnu maantee

Esmaspäeval, 3. augustil alustatakse Nõmme linnaosa territooriumil Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel Viljandi maantee (Liivametsa tänav–Pärnu maantee) rekonstrueerimisega. Tööde eesmärgiks on tänavaruumi ümberkujundamine tagamaks kõikidele liiklejatele ohutumad ja mugavamad liikumisvõimalused.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ütles, et antud lõigus Viljandi maanteel uuendatakse sõidu- ja kõnniteede katted, korrastatakse äärkivid ja liikluskorraldus ning rajatakse reovee- ja sademeveekanalisatsioon. „Suur muudatus on see, et Viljandi maantee ja Liivametsa tänava ristmik rajatakse fooriristmikuna. Parempööre Liivametsa tänavalt Viljandi maanteele on projekteeritud vaba pöördena. Rekonstrueeritavale Viljandi maantee lõigule on projekteeritud mõlemas suunas ka kaks taskuga bussipeatust,“ rääkis linnaosavanem. „Ühtlasi rajatakse Järve terviseraja juurde 20-kohaline sõiduauto parkla,“ lisas Šillis.

Rekonstrueeritava tänavalõigu pikkus on 935 meetrit. Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3,25 m laiused sõidurajad ning 0,5 m laiused ohutusribad. Paarisnumbritega kinnistute poolsele küljele rajatakse valdavalt 3,0 m laiune jalg- ja jalgrattatee.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse AS Tallinna Vesi finantseerimisel veetorustik.

Projektdokumentatsiooni koostas T-Model OÜ ning ehitustöid teostab AS Tariston. Tööde lepinguline maksumus on 1 882 000  eurot, millest 20 000 euro ulatuses on veetorustiku kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi.

Seoses töödega on piirkonnas liiklus ajutiselt häiritud ning tööde lõigus tänav tavaliiklusele suletud. Kohalikele elanikele tagatakse kinnistutele ligipääs. Kui ehitustööde tehnoloogiast tulenevalt tekib vajadus ligipääsu ajutiseks piiramiseks, lepitakse see eelnevalt kokku kinnistuomanikuga. Liiklejatel palutakse järgida ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid.

Tööd on planeeritud lõpetada detsembris 2020.

Uudise rubriigid: