27.03.2020

Nõmmel kontrolliti prügi- ja päästeautode ligipääsetavust kinnistutele

Nõmme linnaosa valitsus kontrollis vahemikul 16. – 25. märtsini parkimise olukorda Nõmmel. Eesmärgiks oli kaardistada kitsaskohad ning leida lahendusi olukordadele, kus ilmnevad takistused teostamaks prügivedu või kus on raskendatud päästeameti ligipääs kinnistutele.

Esmaspäeval, 16. märtsil  teostati kontroll koostöös Nõmme päästekomandoga, 19. ja 25. märtsil viidi kontrollreid läbi tavasõidukiga. Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ütles, et probleeme tekitasid tänavate äärtes olevad kohad, kus vahetult parkiva sõiduki vastas on post, puu või on kaks sõidukit pargitud kohakuti sõidutee äärde. “Parkimisel peab autojuht olukorda hindama ning proovima mõelda enda sõidukist suuremate masinate peale. Arvestage, et teenindavad sõidukid on teie eraautost oluliselt suuremad ning vajavad rohkem ruumi liiklemiseks,” ütles linnaosavanem. “Tuletan meelde, et ristmike, väravate ja prügikonteinerite kinni parkimine on keelatud. Pikemal parkimisel tehke seda võimalusel kinnistul ning ärge jätke sõidukit tänavamaale ning veenduge, et pargitud sõiduk ei takista teisi liiklejaid,” lisas Šillis.

Nõmme linnaosa valitsus saadab nendele korteriühistutele, kus esines probleeme, teatise koos soovitatavate parkimisskeemidega. Kindlasti peaksid kõik korteriühistud ka ise jälgima, et prügimajade esised ei oleks nende elanike või külaliste poolt kinni pargitud.

Tervikpildi saamiseks sõideti päästeautoga läbi suur osa Nõmme tänavaid. Näiteks läbiti Nikolai von Glehni, Kõver, Pihlaka, Mahla, Ilmarise, Vanemuise, Tungla, Tirdi, Teelise, Saha, Põllu jne tänav. Kitsaskohana avaldus fakt, et sõidukid on pargitud liiga lähedale ristmikele. Tagatud ei ole pääste- ja prügiautodele vajalik pöörderaadius.

Liiklusseaduse § 21 lõige 14 sätestab, et sõidukit ei tohi peatada lõikuva sõidutee äärele lähemal kui viis meetri. Kui ei tohi peatada, siis ei saa ka parkida. Liiklusseadus on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019009?leiaKehtiv.

Parkimiskorralduse või liiklusseaduse eiramist kontrollitakse pidevalt ning vajadusel määravad MUPO või politseiametnikud reeglite rikkujatele trahvi.

Uudise rubriigid: