08.06.2021

Nõmmel pikeneb patrullringi nimekiri

Mai keskel Nõmmel patrullimist alustanud turvafirma Viking Security tegevus on linnaosa vanema Grete Šillisi sõnul olnud tulemuslik. Senisele objektide patrullringi nimekirja lisati veel mõned asupaigad, et pidurdada rattavarguste lainet.

„Iganädalaste patrullimisraportite valguses võime nentida, et osadele linnakodanikele on arusaamatu bussipeatustes ja parkides alkoholi tarbimise keeld. Enamik avaliku korra rikkumisi ongi sooritatud purjus peaga ja me tahame turvapatrullidega anda sõnumi, et me ei tolereeri avalikus linnaruumis alkoholi tarbimist,“ rõhutas Šillis. „Patrull vestleb korrarikkujatega ja vajadusel kutsub sündmuskohale ka politsei.“

Viimaste nädalate jooksul on linnaosas toimunud mitu jalgratta vargust. „Laagri jaamast, Laagri Selveri ja Pärnu mnt 546 rattaparklatest on varastatud viimaste nädalate jooksul viis ratast. Palume parkimisel olla tähelepanelikud ning kasutada korraliku rattalukku. Lisasime need asukohad Nõmme Linnaosa Valitsuse lepingupartneri Viking Security kontrollringi, et ka nendes kohtades patrulli käigus käidaks. Kaalumisel on ka kaamerate või jalgrattamaja paigaldamine,“ sõnas Šillis.

Viking Security teenistusjuht Paul Tiidemann julgustas inimesi teavitama kahtlastest tegevustest politseid. „Palju korrarikkumisi saaks ära hoida, kui me märkaks rohkem enda ümber toimuvat ja annaks sellest teada,“ kinnitas Tiidemann.

Ennetamaks rikkumisi võib teavitada patrulli või helistada Munitsipaalpolitsei abitelefonil nr 14410. Kui kellegi elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi ohtlikku on juhtumas, tuleb helistada häirekeskusesse nr 112. Turvateenust osutatakse Nõmme linnaosas 15. maist 15. oktoobrini.

Uudise rubriigid: