17.05.2018

Õigusapteek tuleb Nõmmele

Seekord saab tasuta õigusabi 31. mail kella 10-14 Nõmme linnaosa valitsuses aadressil Valdeku 13.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis märkis, et Õigusapteek on sel korral küll Nõmmel, kuid siia on nõu ja abi küsima oodatud ka teiste linnaosade elanikud. Õigusapteegis saab tasuta õigusabi notaritoimingute, pärimisõiguse, perekonnaõiguse, lastele elatisraha, elatisabi, töölepingu seaduse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete, maksekäsu kiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ning dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistu, lepingu- ning võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Kai Amos – vandeadvokaat, tarbijakaitse komisjoni esimees- lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine,  tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus.

Sergei Tšurkin – vandeadvokaadi abi – töölepingu seadus, lepinguõigus, kohtusse pöördumine;

Urmas Mardi – korteriühistute liidu õigusnõunik- korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Külli Kaldvee - õigusnõustaja – kohaliku omavalitsuse õigusaktid, nende õiguslik regulatsioon ja vaided;

Krista Paal - õigusnõustaja- perekonnaõigus, elatised, töölepingu seadus, töövaidlused;

Vambola Olli - õigusnõustaja – KÜ otsused, korteriühistute probleemid, kohtusse pöördumine, kohtuvaidlused, elamuõigus;

Ly Müürsoo - pankrotihaldur- eraisiku ja FI pankrott;

Enn Tonka - tarbijavaidlused, lepinguõigused.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti- kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine. Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning eelnevat registreerimist ei ole vaja.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või vaadake ka FB või telefonidelt 631 3002, 631 4466.

Uudise rubriigid: