20.12.2018

Pääsküla rabas puhastatakse homme settetiiki

Reedel, 21. detsembril puhastatakse Tallinna keskkonnaameti tellimusel Pääsküla raba õpperajal Kraavi tänava poolses osas asuvat settetiiki liivast. Tööd võivad häirida õpperaja kasutamist ning pärast võib tiigi kaldal rada jääs olla.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on tööd väga vajalikud, sest settetiigi mahu ammendudes võib selles piirkonnas asuva teetruubi juures vesi õpperaja üle ujutada. „Pääsküla raba õpperada on olenemata aastaajast väga populaarne vaba aja veetmise koht. Tallinna keskkonnaamet kasutab tööde tegemiseks ära külma ilma, et masinad võimalikult vähe matkarada rikuks,“ lausus linnaosavanem.

Pääsküla raba õpperaja rajas Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel Nõmme linnaosa valitsus. 2009. aastal valminud õpperada on nelja kilomeetri pikkune, millest 2,4 kilomeetri ulatuses on laudteid, mitmeid purdeid ja platvorme, samuti infotahvlid. Samuti asub õpperajal 10 meetri kõrgune vaatetorn.

Kohaliku kaitse all oleva Pääsküla raba ja seda ümbritsevate metsade näol on tegemist Tallinna ühe suurima tervikliku rohealaga, mida iseloomustab maastikuline mitmekesisus ja suur liigirikkus ning sellest tulenevalt suur keskkonnakaitseline ja keskkonnahariduslik väärtus. Eelmise aasta lõpus määrati raba valitsejaks Nõmme linnaosa valitsus.

Uudise rubriigid: