29.11.2021

Pääsküla rabas toimub võsaraie

Esmaspäeval, 29. novembril alustati Pääsküla rabas teepervede puhastamist võsast.

Tööde peamisteks eesmärkideks on takistada teeservade kinni kasvamist ja  parandada selle abil orhideede kasvutingimusi. Õitsevatele taimedele paremate tingimuste loomine tagab rikkalikuma toidulaua tolmeldajatele, mis on parema linnaruumi kujundamise seiskohalt üks oluline aspekt.

Teeäärtest võsalõikus vähendab puukide arvukust vahetult inimeste liikumisteede ääres ja avaram vaade tõstab rabakülastajate turvatunnet. Olulisel kohal on ka edaspidise hoolduse lihtsustamine. Võsa eemaldamine võimaldab vastavalt ette nähtud hoolduskavale hooldusniidukiga teepervede korrashoidu.

 Käesolevate tööde esimeses etapis puhastatakse võsast Kraavi tn poolne killustikkattega tee servad. Selle tõttu tuleb arvestada, et kohati võivad osad teed olla suletud. Alale paigutatakse vajadusel läbikäiku piiravad lindid ja sildid, et inimesed ei peaks pärast pikema vahemaa läbimist ümber keerama. Laudteede läbipääsud hoitakse võimalusel tööde teostamise ajal avatuna. Tehtavate tööde hulgast jääb välja parditiigi juures asuv 450 meetri pikkune lõik, sest antud lõigul puhul on tegemist kopra toidulauaga.

Lõigatud võsaladustusplatsidena on lubatud kasutada Rännaku puiestee/Sõbra tänava ristmikul ning Kraavi tänav 46 ja 48 kõrval asuvat parklat.

Töid maksumusega 8800 eurot teostab Blade Estonia OÜ. Tööde teostamine on kaitsealal valitsejaga kooskõlastatud ja planeeritav lõpptähtaeg on 19. detsembril.

Uudise rubriigid: