05.05.2017

Positiivsesse programmi esitatud ettepanekutest tehakse kokkuvõtteid

Järgmisel teisipäeval, 9. mail kell 17.30 tutvustatakse Nõmme kultuurikeskuses (Turu plats 2) programmi «Positiivne Tallinn 2018–2022» ideekorje käigus esitatud ettepanekuid.

Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul vastas 10. märtsis 16. aprillini kestnud küsitlusele «Positiivne Tallinn 2018–2022» Nõmmel 727 inimest. «Üksteist teemat, mille puhul on elanikud linnaosa poole pöördunud või millega on linnaosavalitsus iga päev tegelenud, olid valikvastustega «väga oluline», «pigem oluline», «pigem ei ole oluline» ja «ei ole üldse oluline». Lisaks sellele oli küsitlusele vastanud inimestel võimalik välja pakkuda omi ettepanekuid, mida Nõmmel oleks vaja ära teha või kuidas peaks elukeskkonda parendama,» rääkis linnaosavanem.


Etteantud küsimused puudutasid näiteks punaste lehekottide vedu, Nõmme gümnaasiumi spordihoone ehitamist, väliuisuväljaku rajamist, lairibainterneti magistraalvõrgu loomist. Näiteks Nõmme gümnaasiumi spordihoone ehitamist pidas 669 vastajast oluliseks või väga oluliseks 79,7 protsenti, külmutusseadmetega väliliuvälja rajamist aga 40,8 protsenti (672 vastajat).


Võimalust oma ettepanekuid esitada kasutas 190 inimest. Nende seas olid ka mõned meelsust väljendavad seisukohavõtud, mida ettepanekuks nimetada ei saa. «Nagu eelmiselgi korral oli ettepanekuid seinast seina, inimeste isiklikke muresid, aga ka neid, mille alusel oli linnavalitsusel võimalik järgnevaks neljaks aastaks prioriteete seada, » tutvustas Jürgenson.


Milliseid ettepanekuid tehti? Nagu tavaliselt puudutas terve hulk ettepanekuid tänavakatete uuendamist, löökaukude parandamist ja kõnniteede rajamist. Oli ettepanekuid mitme bussiliini graafikute ja marsruutide muutmiseks. Sooviti juurde korv- ja võrkpalliväljakuid, kus noortel võimalik sportlikult vaba aega veeta, aga ka Hiiu tennisekeskuse renoveerimist. Lisaks väikestele lastemänguväljakutele tahetakse Nõmmele suuremat väljakut, kus tegevust jätkuks ka suurematele lastele.


Raudtee tänavale rongipeatuste juurde soovitakse praeguste freesasfaldiga tehtud parkimistaskute asemele korralike parkimisvõimaluste loomist, samuti avalike tualettide küsimuse lahendamist rongipeatuste juures.

Kokkuvõtet tulemustest saab näha kodulehel www.tallinn.ee/Programmi-Positiivne-Tallinn-2018-2022-Nomme-kokkuvote.