26.04.2021

Puude ja okste lõikamiseks on vaja taotleda luba

„Kevadised heakorratööd on käimas ja inimesed kipuvad töö käigus unustama, et enne raie teostamist ja okste lõikamist on vaja taotleda vastav luba Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt. Juhul, kui eemaldamist vajav puu asub linnamaal on vaja oma sooviga pöörduda Nõmme linnaosa heakorra spetsialisti poole,“ rääkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis

„Tallinnas kehtiva korra järgi peab kinnistuomanik oma maal seisva puu mahavõtmiseks või okste hoolduslõikuseks taotlema loa. Ilma loata võib kännu pealt maha saagida viljapuud või noort, alla 8 cm rinnasläbimõõduga puukest, samuti eemaldada kuivanud puuoksi ja vesivõsusid,“ selgitas Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

Lisades, et ilma tavapärase raieloata saab erakinnistul lõigata puud, mis on tormis tugevasti kahjustatud või muul viisil muutunud ootamatult nii ohtlikuks, et vajab kohest likvideerimist. Siiski tuleb sellest teavitada kirjalikult Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastuse osakonda, Nõmme piirkonnas on selleks kontaktisikuks sulev.jarve@tallinnlv.ee.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti metsavaht-dendroloog Sulev Järve ütles, et puude ülevaatamine ja vajaliku loa väljastamine on kodanikele tasuta, küll aga tuleb raie- või oksalõikustöö tellida ja kinni maksta maaomanikul. „Kui olete taotluse esitanud, siis saadetakse Teile peatselt e-kiri selle menetlusse võtmise kohta. Püüame väljastada vajalikud load 30 päeva jooksul, tavaliselt toimub see kiiremini,“ selgitas Järve. „Kui olete saanud loa ohtliku puu või oksa eemaldamiseks, siis tuleb see töö teostada kiiresti.“ 

Sulev Järve 5 soovitust, et tööd sujuksid:

  • Hinnake oma kinnistul asuvate puude olukorda, eelkõige neid, mis kasvavad tänava, elamu ja õhuliinide läheduses. Pidage nõu arboristiga ja soovitavalt küsige kirjalik hinnang – see aitab meie spetsialistil paremini otsustada puu seisundi ja raievajaduse üle.
  • Kui kinnistu on kaasomandis, küsige planeeritud töödeks enamuse kaasomanike kirjalikult allkirjastatud nõusolek ja lisage see oma taotlusele.
  • Kui puu kasvab ühistu territooriumil, tuleb selle raie- või hooldusvajadust arutada vastavalt kas ühistu üld- või juhatuse koosolekul ning protokoll tehtud otsusega saata koos taotlusega ametile.
  • Kui elujõuline puu tuleb raiuda seoses ehitustöödega ning selleks on väljastatud ehitusluba, siis tuleb taotlusele lisada koopia ehitusloast, kinnistu asendiplaanist ning dendrohinnangust. Enne raieloa väljastamist tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping.
  • Puu asendamist mitme uuega võidakse nõuda ka siis, kui selgub, et seda on eelnevalt oluliselt kahjustatud. 

Väljastatud load ning registreeritud nn avariipuud on kõigile näha raielubade andmekogus https://raie.tallinn.ee/open_raie.php

Need ohtliku ja kahjustunud puud, mis asuvad linnamaal, neist tuleb e-kirjaga teavitada Nõmme linnaosa spetsialisti: einar.tamm@tallinnlv.ee või helistada tel 645 7312.

 Foto: pexels. com/ Khari Hayden

 

Uudise rubriigid: