08.03.2018

Seksuaalse ahistamise probleemiga asuvad tegelema ka Tallinna linnaosavalitsused

Möödunud kuul kogusid Tallinna linnaosavalitsused annetusi Eesti Naiste Varjupaikade Liidule võitlemaks naistevastase vägivallaga. Nüüd astutakse järgmine samm ning töötatakse välja ühine süsteem, kuidas töökeskkonnas ära hoida seksuaalset ahistamist, analüüsides olukorda linnaosavalitsustes ning lahendusi pakkudes.

“Linnaosa vanema ülesanne on kindlaks teha, et iga inimene tunneks end oma töökohal hästi. Algatuse mõte on analüüsida, mida peavad linnaosade töötajad ahistamiseks ning millisel kujul ning kas on probleemiga kokku puutunud. Seejärel töötame välja süsteemi seksuaalse ahistamise juhtumite ära hoidmiseks ning vajadusel neile reageerimiseks. Iga meie organisatsiooni töötaja peab tundma ennast mugavalt ning teadma, et tema heaolu eest seistakse ka sellise probleemi esinedes,” märkisid linnaosa vanemad ühisavalduses. “Muidugi soovime ka laiemat tähelepanu pöörata ühiskonnas aktuaalsele probleemile ning olla eeskujuks sellele lahenduse leidmisel. Loodame, et meie algatus annab sarnase mõtte ka teistele organisatsioonidele ja asutustele, et ühiskonnas laieneks arusaam, mis on seksuaalne ahistamine ning kuidas sellega võidelda.”

Töökohal seksuaalse ahistamise probleemiga tegelemiseks moodustatakse töörühm, kuhu kuuluvad Pirita, Mustamäe, Haabersti, Kristiine, Kesklinna, Põhja-Tallinna, Lasnamäe ja Nõmme linnaosa esindajad. Töörühma eesmärk on välja selgitada probleemi esinemise sagedus, välja töötada lahendus ja juhtida teemale tähelepanu.