15.01.2021

Vaata millistel tänavatel algas lume väljavedu

Rohkelt maha sadanud lume tõttu algas tänasest Nõmmel vallidesse kuhjatud lume väljavedu. Töödega alustatakse nende tänavate äärest, kus toimub sõiduteega paralleelselt parkimine või sõidutee ääres asub kergliiklustee.

„Ilmateatest lähtudes on järgmisel nädalal veel lund oodata ning siis muutub aktuaalseks kõrvaltänavatelt lume kantimine kaugemale teepervele, et sõiduteede laiust säilitada,“ rääkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. Ta sõnas, et pidevalt jälgitakse seda, et ristmikele sahkamise käigus kuhjunud vallid ei hakkaks nähtavust piirama.

Esimesed lumeväljaveo tööd teostatakse Nõmmel 15. jaanuaril kell 10-18. Tööde ettevalmistamise käigus pannakse välja autode ümber parkimise vajadusest teavitavad märgid ning võetakse ühendust korteriühistutega, et õnnestuks võimalikult palju sõidukeid tööde piirkonnast ära liigutada.

Kõrvaltänavatel libeduse tekkimisel kloriide ei kasutata vaid teostatakse puiste graniitsõelmetega. Ühe kuupmeetri lume väljaveo hind on 9,24 eurot. Lumi teisaldatakse Silikaltsiidi tn asuvale ladustusplatsile.

Lisaks linnaosa valitsuse lepingupartnerilt tellitud töödele on linnaosa valitsus teinud ettepaneku lume väljaveoks ka magistraalteid hooldavale keskkonna-ja kommunaalametile.

Nõmme linnaosa valitsus on tellinud lume väljaveo käesolev nädala jooksul järgmistelt kõrvaltänavatelt:

•             Pihlaka tn lõigul Astri tn kuni Männiku tee.

•             Kraavi tn äärest kahe lasteaia parklasse kuhjunud lumi.

•             Võidu tn lõigul Pihlaka tn kuni Valdeku tn sh parkla.

•             Nelgi tn lõigul Pihlaka kuni Valdeku tn.

•             Pihlaka ja Mahla tänava keskel T kujulise ristmikul lumekuhi.

Nõmme Linnaosa Valitsus on teinud ettepanekud lumi välja vedada järgmistelt keskkonna-ja kommunaalameti hoolduses olevatelt tänavatelt:

•             Kadaka pst äärtest välja vedada kloriidide segune lumepudru, mis takistab kitsal kõnniteel jalakäijate liiklemist.

•             Valdeku tn parkimistaskutest lõigul Astri tn kuni Kraavi tn.

•             Jaama tn 8 esiselt väljakult ja Nõmme keskusest.

•             Valdeku tn kergliiklusteelt Vabaduse pst ja Pärnu mnt vahelisel lõigul.

•             Hiiu tn kergliiklusteelt Vabaduse pst ja Raudtee tn vahelisel lõigul.

•             Nõmme turu parklast.

•             Nõmme turu esine kõnnitee Turu plats tänaval.

•             Pärnu mnt kõnniteede ja tee servas Hiiu ja Võsu vahelisel lõigul.

•             Trummi tn Raja ja Külmallika vahelisel lõigul.

•             Rännaku pst Ränduri tn ja Adra tn vahelisel lõigul.

•             Männiku tee Rulli tn ja Mahla tn vahelisel lõigul.

Foto: Täna filmitud video kuvatõmmis.

Uudise rubriigid: