Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuuna programmilised tegevused

Programm "Ellujääjad" Mustamäel

Programmi eesmärk on luua Mustamäele uusi võimalusi noortele, arendada noorte sotsiaalseid oskusi ning tõsta nende motivatsiooni ja eneseteadlikkust.

Loe edasi siit.


Sotsiaalsete oskuste programm "Vaade tulevikku" Lasnamäel

Programmi eesmärk on tõsta koolinoortes valmidust iseseisvaks otsustamiseks, enesekehtestamiseks ning õpetada igapäevaelus vajaminevaid sotsiaalseid oskuseid.

Loe edasi siit.


Tänavakultuuri teemaline programm Põhja-Tallinnas

Programmi eesmärk on tutvustada noortele tänavakultuuri positiivset poolt, sest pahatihti seostatakse seda  kuritegevuse ja vägivallaga, kuid tegelikkuses võib see endas sisaldada väga palju positiivset ning kultuurset. 

Loe edasi siit.


Noortekeskuste teenuste analüüs ja avatud poole teenuste disain

Tallinna kümme noortekeskust on kaasatud programmi, mille raames on igal keskusel võimalus ekspertide kaasabil ümber korraldada või luua uusi noortekeskuste avatud poole teenuseid. 2018. aasta jooksul loovad keskused koos noortega uusi teenuseid ning katsetavad nende toimimist. Praeguseks on peetud esimesed sissejuhatavad kohtumised noortekeskustega ja veebruari keskpaigast algavad teenusedisaini koolitused noortekeskustele.

Noortekeskuste avatud poole analüüs ja teenusedisain hõlmab endas õppeprotsessi, kus on lähtutud põhimõttest, et disainmõtlemise ja teenusedisaini tööriistade omandamiseks tuleb need praktikas läbi teha.  Selleks omandavad noortekeskuste töötajad koos oma meeskonnaga teenusedisaini põhimõtted ning disainivad noortekeskuse avatud poole teenuseid, mis nende keskuses muutmist või uuendamist vajavad.

Perioodil mai kuni september 2018 viiakse ellu muudatusi, mis on vajalikud uue teenuse pakkumiseks, selleks võib olla noortekeskuse avatud poolele uue sisu andmine või siis koolitused töötajatele.

2018. aasta teisel poolaastal katsetatakse uusi teenuseid ning tehakse kokkuvõtteid uude tegevusaastasse sisenemiseks.


Tänavaspordiprogramm "Lasna Sport"

Programmi eesmärk on pakkuda noortele võimalust osaleda erinevates tänavaspordi treeningutes, arendada meeskonnatöö oskuseid ja leida omale huvipakkuv sportlik harrastus.

Loe edasi siit.


Põhja-Tallinna koolinoorsootöötajad

Koolinoorsootöötajate ülesanne on siduda olemasolevat võrgustikutööd piirkonnas (linnaosa, koolid, noortemaja, noortekeskus jne), arendada noorsootöö teenuseid ning tekitada, laiendada koostööd. Koolinoorsootöötajate abil õnnestub paremini märgata noori, kes ei osale huvihariduses ning kuuluvad riskinoorte hulka. Seeläbi saab tõsta noorte kaastatust ja toetada nende omaalgatust ning ühendada piirkonna noorsootöövaldkonnas tegutsevaid asutusi ja inimesi. Paraneb noorte informeeritus piirkonna noorsootöö võimalustest ning koolides on kergem leida kontakti noortega.  Lisaks luuakse kontakte noortega, selgitatakse välja noorte vajadused ning leitakse nende huvidele väljundeid. Koolinoorsootöötajad korraldavad piirkonnas ka koolide üleseid sündmusi, näiteks koolidevaheline rongkäik, huvijuhtide ümarlaud ja suveprogramm „Minu Põhja-Tallinn“.

Kontakt:
Põhja-Tallinna Valitsuse koolinoorsootöötajad Kaia Kask (kaia.kask@tallinnlv.ee) ja Tatjana Ojamaa (tatjana.ojamaa@tallinnlv.ee).

Põhja-Tallinna Valitsuse koolinoorsootöötajate tegemisi saab jooksvalt jälgida Facebooki lehel.


Noortekeskuse prooviruumi ja aktiivse eluviisi programm

Programmi eesmärgiks on pakkuda 7–26aastastele noortele võimalusi osaleda erinevates töötubades ja tegevustes noortekeskuses, mis toetavad noore inimese füüsilist aktiivsust ja loomingulisust.

Loe edasi siit.


Raadiku tänava piirkonna tegevused

Lasnamäel Raadiku piirkonnas toimub mitmekesine ja arendav  laste- ja noortetegevuste programm “Noorte oma Raadiku”. Kõik tegevused toimuvad või algavad Raadiku Noortestaabist aadressil Raadiku 8b/15. Piirkonna noored kaasatakse tegevustesse, kus nad saavad õppida märkama ja paremini tundma linnaruumi nende ümber ning anda ka oma panuse piirkonda erinevate võimaluste loomisel. Noortele korraldatav tegevusprogramm tugineb õppeprotsessil, kus fookuses on aktiivõpe.  Võimalikult palju töötubasid toimub õues, kus luuakse ühiselt lisaväärtusi Raadiku piirkonda.

Loe edasi siit.


Sotsiaalset ettevõtlikust toetavad tegevused Põhja-Tallinnas

Programmi eesmärk on toetada noorte ettevõtlikust ning see on suunatud noortele vanuses 15–19 aastat. Programmi kaasatakse 40 noort ning tegevuste käigus koolitatakse programmis osalevaid noori projektikirjutamises ja meeskonnatöö oskustes. 

Loe edasi siit.


Noorema sihtgrupi sotsiaalset tõrjutust vähendavad tegevused

Põhja-Tallinnas toimub juunis ja augustis 10 päevane suveprogramm piirkonna 7–13 aastastele noortele. Suveprogrammi eesmärk on luua nooremale sihtgrupile võimalused ja tingimused aktiivseks tegevuseks ja sotsialiseerumiseks, uute oskuste omandamiseks edasiste võimalike riskikäitumiste vältimiseks.

Loe edasi siit.


Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuunda koordineerib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Eesti Noorsootöö KeskusHaridus- ja TeadusministeeriumEL Sotsiaalfond

Viimati muudetud: 12.03.2019