Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuund

Eesti Noorsootöö KeskusHaridus- ja TeadusministeeriumEL Sotsiaalfond

Aastatel 2017–2019 koordineeris Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuunda, mille eesmärgiks oli laiendada noorsootöös osalemise võimalusi Lasnamäe, Mustamäe ja Põhja-Tallinna linnaosas ning suurendada noorte kaasatust.

Mustamäe, Lasnamäe ja Põhja-Tallinna linnaosad läbisid SA Archimedes Noorteagentuuri läbiviidud arenguprogrammi, kus analüüsiti olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ja soove, püstitati eesmärgid ja koostati tegevuskava nende saavutamiseks. Kokku töötati välja kümme programmi, mis keskendusid olemasolevate noorsootöö teenuste arendamisele, uute teenuste loomisele ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamisele. Programmi tegevustega loodi sobiv arengukeskkond tõrjutusriskis noortele, pakuti eneseteostust võimaldavaid tegevussuundi (nt muusika, sport, fotograafia), toetati noorte omaalgatust, edendati noorsootööd mõjutavate osapoolte koostööd.

Programmi kogumaksumus oli 880 105 eurot. Programmi tegevusi rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. Mõjusamate tegevuste rahastamine jätkub Tallinna linna eelarvest.

Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuuna tulemustega saab lähemalt tutvuda siin.

Programmi raames toimunud tegevused.


Lisainfo:
Liis Teras
529 5236
Noorsootöö programmijuht
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Liis.Teras@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 06.02.2020