Kommunikatsiooni õpe

Foto autor Harry Tiits

Foto autor Harry Tiits

Koolitus "Mini Training Course about Interpersonal Communication" 


Toimumisaeg: 22.–23. märts
Toimumiskoht: Suur-Ameerika 35

Koolitust viib läbi Tallinna Spordi- ja Noorsooameti välisvabatahtlik Gülnur Kadirhan, kes on õppinud Marmara Ülikoolis avalikke suhteid, reklaami- ja kommunikatsiooniteadust.


KOOLITUSE TEEMAD:

  • Kommunikatsiooni õpe
  • Sissejuhatus kommunikatsiooni

Oodatav tulemus:
-võime rakendada läbitöödeldud kommunikatsioonimudelit;
-mõista sõnumi edastamisel esinevaid raskusi;
-võime ära tunda kommunikatsioonis esinevaid takistusi ning neid ületada.

  • Hea kuulaja

Oodatav tulemus:
-olla teadlik inimese tunnetest ja suhtumisest, kui kommunikatsiooniprotsess on edutu;
-negatiivse kuulamisoskuse äratundmine ning võime võrrelda kogemusi halvast kuulamisoskusest põhjustatud edutus kommunikatsioonis;
-positiivse kuulamisoskuse äratundmine ning selle tunnustamine kommunikatsiooniprotsessis konstruktiivse dialoogi arendamisel;
-osata hoiduda valesti mõistmisest ning võimalikest konfliktidest olukordades, kus füüsilised tingimused seda ei soodusta.

  • Kehakeel

Oodatav tulemus:
-mitteverbaalse kommunikatsiooni alustõdede teadmine ning selle tähtsuse ja tähtsaimate ideede tunnustamine;
-olla teadlikum kultuurilistest erinevustest ning sellest, kuidas need erinevused võivad mõjutada kommunikatsiooniprotsessi;
-olla võimeline kasutama mitteverbaalse kommunikatsiooni instrumente konstruktiivsel moel.

  • Sõnade valimine

Oodatav tulemus:
-olla võimeline eristama “mina”-stiilis ütlusi negatiivsetest sõnumitest;
-olla teadlik “mina”-stiilis ütluste tähtsusest raskedes olukordades oma tunnete edastamisel hea kommunikatsiooni raamides;
-mõista asjaolu, et “mina”-stiilis ütlused võivad sõnumit valesti edastada või täielikult vastupidise tulemuse anda ning omada paremat arusaama keerulistes olukordades.

  • Kommunikeerudes veenvalt

Oodatav tulemus:
-mõista paremini impulsiivseid tundeid teatud olukordades ning omada paremat enesevalitsust.


NB! Loengud toimuvad inglise keeles!
Registreerimine ja rohkem infot on leitav SIIN.


Info vene keeles

Foto: Harry Tiits

Viimati muudetud: 04.03.2016