Mis on liikumisaktiivsus?

Üldtunnustatud definitsiooni kohaselt loetakse liikumisaktiivsuseks igasugust lihaste abil sooritatud liikumist, mis toob kaasa energia kulutamise üle puhkeoleku taseme. See mõiste koondab endasse eri tüüpi liikumisvõimalusi: näiteks kõndimine, jalgrattaga sõitmine, aia- ja kodutööde tegemine, liikumisega seotud mängude mängimine, tantsimine, kehaliste harjutuste sooritamine ja sportimine (Tervise Arengu Instituudi õpetajaraamat 2015).

Liikumisaktiivsus kujuneb nelja liiki käitumisest:

-          organiseeritud sport (spordiklubid, kehalise kasvatuse tund, treeningrühmad, võistlussport);

-          aktiivne transport (liikumine punktist A punkti B);

-          aktiivne mäng (sõpradega pallimängimine, rulatamine…);

-          kehaliselt mitteaktiivne aeg (ekraaniaeg, õppetöö jms).

Miks on liikumisaktiivsuse edendamine oluline?

Liikumine ja tervis on omavahel tihedalt seotud, kuna kehaline aktiivsus mõjutab nii füüsilist, vaimset, emotsionaalset kui ka sotsiaalset tervist. Liikumine peaks kuuluma noorte igapäevaellu, kuna see toetab mitmekülgselt nende arengut ja heaolu. Liikumisel on asendamatu roll tervisliku kehalise arengu ja vormisoleku ning motoorsete oskuste kujunemisel, samuti mitmete südameveresoonkonna, luustiku ja ainevahetuse terviseriskide ennetamisel - see on seotud parema meeleolu ja õpivõime ning sotsiaalse tervisega, pakkudes lisaks võimalusi eakaaslastega suhtlemiseks ja koos tervisliku vaba aja veetmiseks (Tartu Ülikooli liikumisaktiivsuse vihik).

Regulaarselt aktiivse liikumisega tegeleja aju omistab hapnikku paremini ja puhkab paremini. Näiteks vastupidavustreeningul võib aju verevarustus suureneda ligi 50% ja seetõttu saab aju rohkem verd ja hapnikku.

Selle tulemusel paraneb keskendumis- ja õppimisvõime.

Need, kes on püsivalt, st eluviisilt kehaliselt aktiivsed ja paremas kehalises vormis, ei ole stressitekitajatele nii vastuvõtlikud ja tulevad pinge olukorraga paremini toime. Kehaline aktiivsus ise vähendab pinget ja stressi nii psühholoogiliste kui ka füsioloogiliste tegurite kaudu.


Tallinna Spordi- ja Noorsooameti liikumisaktiivsuse pilootprojekt Tallinna koolides

Programmi tegevuse sisu

2016/2017. õppeaastal viib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet tervisedenduse programmi sisulisi tegevusi läbi kooli keskkonnas (gümnaasiumi astmes, 10. klassides), kehalise kasvatuse tundides. Tegevused toimuvad kord kuus, kokku sitse korda (oktoobermai), 45+45 minutit üks kord. Õppeaasta jooksul viib spordi- ja noorsooamet läbi kaasavaid töötubasid, loenguid tervislikust toitumisest ja liikumisest, kehakoostise ja füüsilise vormi mõõtmist, tutvustatakse ka erinevaid liikumisvõimalusi. Tegevuste fookuses on liikumisaktiivsus. Tegevusi viivad läbi erinevad liikumisvaldkonna professionaalid ning osalevad nelja kooli gümnaasiumi õpilased (150 noort).

Lisaks koolis toimuvatele tegevustele sooritavad noored vabatahtlikkuse alusel ühe kuu intervalliga erinevaid vaheülesandeid, mille jooksul noored jälgivad iseenda tervisekäitumist  pildistavad oma igapäevast liikumist, koguvad terviseminuteid jms. Ülesanded on nii individuaalsed kui ka klassi kaupa sooritamiseks. Juhised ülesandeks antakse kohtumisel klassis. 

Osalejate* vahel loosime programmi lõpus välja vahvad auhinnad:

- jalgratas Hawaii Ekspressilt (väärtuses 500 eurot);

- tervisepakett personaaltreeneri Mirko Miilitsa juhendamisel (väärtuses 360 eurot);

- Adidase tossud.

*Loosimises osalemiseks tuleb õppeaasta jooksul kokku koguda vähemalt 100 punkti ja täita küsimustik programmi alguses ning lõpus.

Eesmärk

Programmi eesmärk on mitmekesistada noorte igapäevaseid tegevusi, et tõsta nende liikumisaktiivsust.

Põhimõtted

-          Ei hinda lõpptulemust, vaid keskendume protsessile, hindame pingutust.

-          Me ei planeeri tervisedenduse tegevusi noortele, vaid noortega koos.

-          Tegevused on praktilised, mängulised ja noore jaoks atraktiivsed.

-          Käsitleme tegevusi nii grupipõhiselt, kui indiviidipõhiselt.

Osalevad koolid

Kuristiku Gümnaasium
Pirita Majandusgümnaasium
Lasnamäe Gümnaaisum
Nõmme Gümnaasium

Kostööpartnerid ja sponsorid

Projekti elluviimisel aitab kaasa Koduklubi personaaltreener Mirko Miilits. Projekti sponsoreerivad Vitamin Well, ajakiri Sport ja Fitshop. Tegevustes osalejatele on auhinnad välja pannud HawaiiEkspress, Adidas ja Koduklubi.


Lisainfo:
Anu Kägu
Tel: 641 1702, 526 8382
anu.kagu@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 10.10.2016