SCORE FOR SMART YOUTH WORK

Erasmus+ A3: Erasmus Mundus, Sport

SSYW eesmärk on toetada noorte arengut läbi spordi.

Projekti on kaasatud 4 EU riiki ja suunatud noorteliidrite/noorsootöötajate oskuste suurendamisele (sports for tolarance, fair play sports, e-sports).

Alaeesmärkideks on vähemate võimalustega noorte toetamine, võrdsed võimalused poiste ja tüdrukute jaoks, digioskuste suurendamine, rahvusvaheliste praktikate jagamine.

Õppevisiitide käigus valmistatakse ette meetod, millega noorte kaasatust läbi spordi suurendada.

Viimati muudetud: 22.10.2021