Suvekalender 2018

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on koostamas elektroonset teatmikku, kuhu kogume infot suvevaheajal toimuvate laste ja noorte (7–26 a) ürituste (festivalid, näitused, infopäevad, kontserdid) ja noortelaagrite kohta.

Pakume võimalust kajastada suvekalendri teatmikus infot ka oma asutuse korraldatavate ürituste kohta. Võimalusel palume saata info eesti ja vene keeles, vajadusel tõlgime ise.

Suvekalendri info avaldame elektroonselt hiljemalt 25. mail Tallinna noorteinfo veebilehel (www.tallinn.ee/suvekalender) eesti ja vene keeles. Samuti ilmub suvekalender osalisel kujul 4. juunil Eesti Päevalehe vahelehes Noor Tegija (kuna trükimaht on piiratud, siis ilmub seal vaid osa suveüritustest ja noortelaagritest).

Lisaks on suvekalendrile planeeritud ka väike meediakampaania, mis on suunatud peamiselt lapsevanematele.

Ootame infot e-posti aadressile noorteinfo@tallinnlv.ee järgneval kujul:

1. Ürituse nimi:
2. Toimumise aeg (kuupäev, kellaaeg):
3. Toimumiskoht:
4. Töökeel:
5. Sihtrühm:
6. Sisututvustus (1–2 lausega), mis reklaamib üritust/laagrit:
7. Kontakt: koduleht, e-post, telefon
8. Piletiinfo:

NB! Ürituste info saatmise tähtaeg on 6. mai 2018.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet jätab endale õiguse tekste vajadusel toimetada.
Eelmisel aastal ilmunud suvekalendriga saab tutvuda siin.

Viimati muudetud: 23.04.2018