Tallinna noorsootöö tunnustuskonkursi „Suured teod” statuut

Konkursi eesmärk on tunnustada Tallinna noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ja tegusid ning vabatahtlikuna tegutsenud noori.

Tunnustuskonkursil on viis auhinnakategooriat:

 • Tallinna aasta noorsootöötaja;
 • Suured teod Tallinna noortele;
 • Tallinna noorte suured teod;
 • Tallinna aasta noor vabatahtlik;
 • Tallinna aasta noorteühing.

Auhindade saajad kuulutatakse välja Tallinna noorsootöö pidulikul auhinnagalal „Suured teod“.
Konkurssi korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Nominendi esitamine

Nominente võivad esitada nii üksikisikud kui ka juriidilised isikud, kaasa arvatud nominent ise. Selleks tuleb täita ankeet Tallinna veebilehe kaudu hiljemalt 10. jaanuariks.

Ühes ankeedis saab esitada ainult ühe nominendi korraga.

Hindamine ja žürii

Hindamisel lähtub žürii ankeedis nominendi kohta esitatud kirjeldustest ja Tallinna noorsootöö arengusuundadest 2018–2020.

Valiku nominentide osas teeb ja tunnustusauhinna saajad otsustab Tallinna Spordi- ja Noorsooameti kokku kutsutud žürii. Žüriisse kuuluvad noorsootöö valdkonna eri huvigruppide (noored, noorsootöö spetsialistid jt noorsootööga seotud isikud) esindajad. 

Auhindade kategooriad ja tingimused


Kategooria „Tallinna aasta noorsootöötaja“

Kategooria eesmärk on tunnustada noorsootöös tegutsejaid, kes on sellel aastal teinud Tallinnas silmapaistvat tööd ning aidanud kaasa Tallinna noorsootöö arendamisele.

Tingimused:

 • nominent tegutseb noorsootöö valdkonnas;
 • nominent töötab vahetult noortega ja/või koordineerib noorsootööd;
 • nominent töötab Tallinnas ning Tallinna noortega.

Tallinna aasta noorsootöötaja kategooria võitjale on ette nähtud rahaline auhind 1000 eurot (netoväärtuses).


Kategooria „Suured teod Tallinna noortele“

Kategooria eesmärk on tunnustada sellel aastal silma paistnud suuri tegusid (üritus, projekt, programm vms), mis on olnud olulised Tallinna noortele vanuses 7–26.

Tingimused:

 • teo läbiviija võib olla nii üksikisik (vanem kui 26-a) kui ka juriidiline isik;
 • tegu peab olema suunatud Tallinna noortele vanuses 7–26;
 • nominendiks saab esitada vaid tegu ennast, mitte isikut;
 • esitada ei saa võistlustel individuaalsete või võistkondlike saavutustega silmapaistnuid.


Kategooria „Tallinna noorte suured teod“

Kategooria eesmärk on tunnustada sellel aastal silma paistnud suuri tegusid (üritus, projekt, programm vms), mida on Tallinna noored vanuses 7–26 ise algatanud ja korda saatnud.

Tingimused:

 • tegu peab olema algatatud ja ellu viidud noorte (vanuses 7-26) endi poolt;
 • nominendiks saab esitada vaid tegu ennast, mitte isikut;
 • esitada ei saa võistlustel individuaalsete või võistkondlike saavutustega silmapaistnuid.


Kategooria „Tallinna aasta noor vabatahtlik“

Kategooria eesmärk on tunnustada noori, kes on sellel aastal teinud vabatahtlikku tööd, olnud eeskujuks teistele Tallinna noortele ja panustanud seeläbi Tallinna linna ja/või kogukonna arengusse.

Tingimused:

 • nomimendiks saab esitada vaid 7–26-aastaseid noori;
 • nomiment tegutseb vabatahtlikuna Tallinnas.

Vabatahtliku töö all on mõeldud noore poolt oma aja, energia ja/või oskuste pakkumist vabast tahtest ja tasu saamata. 


Kategooria „Tallinna aasta noorteühing“

Kategooria eesmärk on tunnustada Tallinnas tegutsevaid noorteühinguid, kes on sellel aastal andnud olulise panuse Tallinna linna, kogukonna ja kohalike noorte arengusse.

Tingimused:

 • noorteühing tegutseb juriidilise isikuna (mittetulundusühing vm);
 • noorteühingu liikmetest vähemalt 2/3 peavad olema noored vanuses 7–26 eluaastat;
 • noorteühing on sellel aastal aktiivselt tegutsenud Tallinnas.
Viimati muudetud: 19.03.2019