Tallinna spordi- ja noorsooameti liikumisaktiivsuse pilootprojekt Tallinna koolides 2016/2017

Programmi tegevuse sisu

2016/2017. õppeaastal viis spordi- ja noorsooamet tervisedenduse programmi sisulisi tegevusi läbi kooli keskkonnas (gümnaasiumi astmes, 10. klassides), klassijuhataja või kehalise kasvatuse tundides.

Tegevused toimusid kord kuus, kokku kaheksa korda (oktoobermai), 45+45 minutit üks kord. Kogu õppeaasta jooksul toimusid kaasavad töötoad, loengud tervislikust toitumisest ja liikumisest, kehakoostise ja füüsilise vormi mõõtmised, tutvustati ka erinevaid liikumisvõimalusi.

Tegevuste fookuses oli liikumisaktiivsus. Tegevusi viisid läbi liikumisvaldkonna professionaalid ning projektis osales kolme kuni viie kooli gümnaasiumi õpilased (150300 noort).

Lisaks koolis toimunud tegevustele sooritasid noored vabatahtlikkuse alusel ühe kuu intervalliga erinevaid vaheülesandeid, mille jooksul noored jälgisid iseenda tervisekäitumist  pildistati oma igapäevast liikumist, koguti terviseminuteid jms.

Ülesanded olid nii individuaalsed kui ka klassi kaupa sooritamiseks. Juhised ülesandeks anti kohtumisel klassis. Sooritajatele olid motivatsiooniauhinnad. Võidukategooriate aluseks oli pingutuse hindamine (näide: hindame pigem seda kui mitu korda noor jala koolist koju läks, kui et kui kiiresti ta 100 m jookseb).

Eesmärk

Programmi eesmärk on mitmekesistada noorte igapäevaseid tegevusi, et tõsta nende liikumisaktiivsust.

Lugege siit, mis on liikumisaktiivsus

Viimati muudetud: 26.03.2018