Vabatahtliku töötamise võimalused noortele

Foto Annie Spratt

Vabatahtlikuna töötamine annab uusi teadmisi, aitab iseennast ja oma töösoove paremini tundma õppida. Lisaks saab kohtuda uute inimestega ja harjutada koos töötamist. Vabatahtlik töö aitab üles leida tegevuse, mis sulle tõeliselt meeldib.

Vabatahtliku hea tava

Vabatahtliku pass

Vabatahtliku töö kuulutused Facebookis

Vabatahtliku töö kuulutused


Allikas: Pexels
Vabatahtlik töö kui väärtuslik investeering tulevikuks

Vabatahtlikud muudavad oma väikeste ja suurte heategudega maailma. Veelgi olulisem – sellega muutub ka inimese enda maailm. Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust ennast arendada ning oma maailmapilti avardada. Loe edasi siit.


Kasulikke linke vabatahtliku töö kohta Eestis

Kogu info vabatahtliku töö kohta. 

Sihtasutuse missiooniks on käivitada ja kasvatada algatusi, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas. 

Õnnepank on heategude vahetamise koht – võimalus olla üksteisele toeks ning jagada oma oskusi ja teadmisi teistega.

Teeme Ära on 2008. aasta prügikoristusaktsioonist välja kasvanud üle-eestiline talgupäeva formaat, mille eesmärk on panustada Eesti elukeskkonna ja kodanikuühiskonna arengusse, edendades kodanikes aktiivset hoiakut, tugevdades kohalikke kogukondi ning toetades nende liidrite kujunemist. 

Serve The City pakub pidevalt uusi võimalusi kaasa löömiseks oma linna paremaks ja sõbralikumaks muutmisel. Alustades igakuistest teemapäevadest ja iganädalastest projektidest kuni suure mõjuga tegudepäevadeni – ka sinul on võimalus kaasa lüüa! 

Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku kogukonda innustab võimalus aidata kaasa ühiskonda paremaks muutvate ettevõtete loomisele ja kasvule. Ka Sinul on võimalus meie kaudu ühiskonna paremaks muutmisse oma panus anda, näiteks sotsiaalse ettevõtjana, vabatahtliku panustajana, rahalise või mitterahalise toetajana, akadeemilise uurijana. Uuri järgi!

Eesti Punase Risti seltsis on võimalik panustada vabatahtlikuna nii rahvusvahelise abi korraldamisel, toiduabi kogumises jm.

Vabatahtlik teenistus, noortevahetused, noorte osalusprojektid ja koolitused. 

Kui soovid vabatahtlikuna EstYes tegemistele Eestis kaasa aidata, siis on selleks mitmeid võimalusi: võimalus hakata mentoriks, astuda liidrina vabatahtlike malevasse, osaleda heategevusaktsioonidel, abistada messidel ja konverentsidel jne.

Mondo üks peamine tegevusvaldkond on arengukoostöö, mille võtmesõnadeks on vajaduspõhisus, mõjusus ja jätkusuutlikkus.

Kadunud laste infotelefon 116 000 on üleeuroopaline kadunud laste abitelefoni number. Kadunud laste telefonile on võimalik teada anda kadunud lastest nii Eestis kui ka mõnes teises Euroopa riigis. Organisatsiooniga on võimalik liituda ka vabatahtlikuna – selleks otsitakse igast Eesti maakonnast vabatahtlikke juhte, kes sooviksid koondada enda tegevustesse teisi vabatahtlikke otsimaks vajadusel kaduma läinud lapsi. 

Alusta tegevust vabatahtlikuna! Ökoskautide ühingu eesmärkideks on skautlikku õppemeetodit rakendades keskkonnateadlike noorte kasvatamine ja arendamine ning üldise keskkonnateadlikkuse suurendamine ning keskkonnasäästlikkuse propageerimine. Vabatahtlikuna saad kaasa aidata!

Rahvusvahelised haridusprogrammid ja vabatahtlik töö. 

Vabatahtlik töö välismaal.

Mittetulundusühing Continuous Action on vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev organisatsioon, mis ühendab endas elukestva õppe, võrdsete võimaluste pakkumise ning vabatahtliku tegevuse arendamisest ja korraldamisest huvitatud inimesi. Organisatsioonis saad vabatahtlikuna tegeleda: 

-rahvusvaheliste haridusprojektidega (projektijuhi assisteerimine),
-infotööga,
-kohalike projektide ja partneritega. 

Eestimaa Looduse Fondi talgureisid kutsuvad osalema kõiki huvilisi. Suvised talgud on hea võimalus saada linnast välja, nautida suvemõnusid ning teha sealjuures midagi kasulikku Eestimaa looduse heaks. Üritused toimuvad Eesti erinevatel kaitsealadel 3-6 päevaste talgulaagritena. Talgutele on oodatud nii noored kui vanad (alaealised vaid koos vanemaga). 

Võimalus kaasa lüüa liidu tegevuses vabatahtlikuna:  riideaidas  riiete sorteerimisel, kui oskad midagi huvitavat  võid pakkuda seda liikmetele koolitusel, projektide kirjutamisel, ürituste korraldamisel.

Toidupangas saavad vabatahtlikena kaasa lüüa kõik inimesed, kes seda soovivad. Kõikides Euroopa Toidupankades on heaks tavaks saanud, et 90% tehtavast tööst teevad ära vabatahtlikud. Liitu toidupanga meeskonnaga!

Eesti Loomakaitse Seltsis vajame vabatahtlike abi selleks, et:

-tagada professionaalne ja tõhus loomade kaitse ning abistamine;
-levitada loomakaitse põhimõtteid ja teavitada avalikkust loomasõbralikest eluviisidest;
-edendada loomapidamiskultuuri ja tutvustada vastutustundlikke loomapidamise põhimõtteid;
-tõsta ühiskonna teadlikkust erinevatest loomadega seotud teemadest.

Helpific ühendab erivajadustega inimesed, kes vajavad abi igapäevastes tegevustes, inimestega, kes soovivad neid abistada.

Vabaühenduste Liidus tehakse palju selliseid asju, milles saab vabatahtlikuna kaasa lüüa. Tasuks hea seltskond, väärtuslik kogemus ja parem kodanikuühiskond.

Soovid aidata Eestis elavaid või siia jõudvaid pagulasi? Eesti Pagulasabi kaardistab erinevaid vabatahtliku töö (sh tugiisikud, keeleõpetajad jm), elu- ja töökohtade, asjade ja teenuste pakkumisi. 

Raamatukoguteenuste kasutamine on viimastel aastatel kasvanud. Oma teadmiste, oskuste ja kogemustega annavad vabatahtlikud lisaväärtuse raamatukogu teenustele, laiendades ja edendades meie poolt pakutavat. Raamatukogu vabatahtlik toob raamatukokku kasutaja pilgu, aidates nii muuta meie teenuseid kasutajasõbralikumaks.

Vabatahtliku tegevuse arendamine, propageerimine ja koordineerimine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, sündmuste ja projektide korraldamine, tööpraktika võimalused.


Töö vabatahtlikuna välismaal

Tasuta nõustamine: turvaline minek välismaale ja inimõiguste info.

Euroopa tööalase liikuvuse infoportaal.

Noorte töö- ja reisiprogrammid üle-maailma.

Suvine töö Põhjamaades 18–28-aastastele noortele.

Vabatahtlik töö ja praktika.


Rahvusvahelised organisatsioonid

Artikli allikas: Teeviit
Teeviit

Viimati muudetud: 07.01.2019