Ülelinnalised noorteüritused

Tallinna spordi- ja noorsooameti korraldatavate ülelinnaliste noorteürituste (Tallinna noortenädal, Tallinna päev, koolivaheaegade programmid jms) ideeks on luua koostöös noorte (sh vabatahtlikega), noortevaldkonna organisatsioonide, eraettevõtete jt asutustega mitmekülgsetest tegevustest koosnevaid programme, mis toetavad ülelinnaliste noorteürituste ja ka organisatsioonide tegevuste eesmärke tervikuna.

Ülelinnaliste noorteürituste peamine eesmärk on Tallinna noortele võimaluste loomine eneseteostuseks, eneseväljenduseks ja arendavateks tegevusteks, keskendudes mitteformaalsele õppele ning noorte osalus- ja kuulumiskogemusele. Peamiseks sihtrühmaks on Tallinna noored vanuses 14–26 eluaastat.

Üritustel osalenud noored:

  • on saanud osa erinevatest loovust arendavatest tegevustest,
  • on ise üritustel osalenud (esinejad, vabatahtlikud, projekti läbiviijad jne),
  • on algatusvõimelisemad ja valmis organiseerima ning projekte juhtima,
  • on julgemad ka järgmistel aastatel osa võtma noortele suunatud tegevustest.

Programmi raames 2019 aastal toimunud tegevused:

Autovaba päev 2019
Snelli tänavakultuurifestival 2019
Tallinna noorsootöö valdkonna tunnustuskonkurss "Suured teod"


2018. aastal toimunud tegevused:
Snelli tänavakultuurifestival 2018
Tallinna päeva noorteprogramm


2017. aastal toimunud üritused:

Street Fame Games tänavaspordi- ja kultuurifestival
Tantsutreening "Dancehall Style"
Koolinoorte orienteerumine
Tantsuvõistlus "Team-Up Battle"
Lauamänguõhtu Tudengimajas
Prügivaba elu on võimalik või võimatu?


2016. aastal toimunud üritused:

Tallinna noortenädal
Kommunikatsiooniõppe koolitus noortele 


2015. aastal toimunud üritused:

Tallinna noortenädal
Tallinna päeva noorteprogramm
Koolivaheaja programm „Teadusdeit“


2014. aastal toimunud üritused:

Tallinna noortenädal


Lisainfo:
Marili Otstak
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
noorsootöö osakonna vanemspetsialist
Tel: 614 7495, 520 8304
E-post: marili.otstak@tallinnlv.ee

Venekeelne kontaktisik:
Jelena Škenjova
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
noorsootöö osakonna spetsialist
Tel: 642 0592
E-post: jelena.skenjova@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 17.10.2019