04.02.2019

Avatud on taotlusvoor suviste noortelaagrite toetuste taotlemiseks

Tallinna spordi- ja noorsooamet ootab taotlusi väljaspool Tallinna haldusterritooriumi korraldatavate ja tegevusluba luba omavate laagrite toetamiseks, mille vahetuse kestuseks on vähemalt kuus laagripäeva.

Toetatakse noori vanuses 7–19 aastat, kelle elukohaks rahvastukuregistris on Tallinn. 

Toetust on õigus taotleda juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, välja arvatud korraldajatel, kellele jooksval aastal on Tallinna spordi- ja noorsooamet eraldanud sporditegevuse toetust.

Taotluste esitamise tähtaeg koos vajalike lisadokumentidega on 1. märts 2019.

Eraldatava toetuse suurus noore kohta päevas on 3,5 €.

Noortelaagri toetuse  taotlemiseks tuleb esitada taotlus (hiljem ka lõpparuanne) Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonnas.

Loetelu vajalikest lisadokumentidest leiab siit.

Uudise rubriigid: