22.01.2019

Noorte toetamine on andnud häid tulemusi

Aastatel 2015–2018 edukalt toiminud Noorte Tugila programm, mille eesmärk on toetada ja suunata tagasi aktiivsesse ellu 15–26aastaseid noori, kes ei õpi ega tööta, jätkub riigi toel üle Eesti ka alanud aastal. Lääne-, Ida-, Kesk- ja Lõuna-Eestis koordineerib Noorte Tugila teenust Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Tallinnas hakkab NEET-noorte tugiteenust pakkuma Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Täna, 22. jaanuaril koguneb Tartusse üle 50 spetsialisti, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku noortega, kes ei õpi ega tööta. „Tegemist on avaseminariga, kus paneme paika meie ühised järgmised kolm aastat. Varasem töö on näidanud, et suur rõhk noorte toetamiseks üle Eesti on koosloomel,“ nimetas  Noortegarantii NEET-noorte tugiteenuse programmijuht Heidi Paabort.

NEET-noorte tugiteenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv tõi välja, et Noorte Tugila 2015–2018 raport kinnitas, et Eesti noorte, kes ei õpi ega tööta, suuremateks riskiteguriteks on olnud viimasel kolmel aastal jätkuvalt samad põhjused – poolik haridus ja päritolu maapiirkonnast. „Neile järgnevad ebasoodne olukord ja perekondlikud põhjused. Kuigi Noorte Tugila programm on varasemalt edukalt toiminud, siis küsimuseks jääb ikka, kuidas ühiskondlikul tasemel on võimalik leevendada noore taustast tulenevate riskitegurite mõju.“

2019. aasta alguses valminud Noorte Tugila raportis on märgitud, et ühe kolmandiku noorte, kes said tuge Noorte Tugilast, riskiks on elamine maapiirkonnas ning maapiirkonnas elamine vähendab noore võimalusi pärast programmi läbimist asuda tööle või õppima.

„Seega võib olla programm väga edukas, kuid põhjused, miks noored satuvad ebasoodsasse olukorda, on tingitud ühiskondlikest põhjustest, mida ei saa noortega tegelevad spetsialistid alati muuta. Vaja on muudatusi ühiskonnas, meie ühises mõtteviisis ning positiivseid muudatusi inimeste elus, osaliselt ka valdkonnavahelisi ja regionaalpoliitika arenguid. Seda kõike püüamegi koos järgmised kolm aastat teha, et leida parimad ühislahendused valdkondade vahel ja luua vajalikke muutusi noortele, “ lõpetas Heidi Paabort.

Taustainfo

NEET-noorte tugiteenuse elluviimist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Vaata ka:
Kairi Kasearu, Avo Trumm.
TÜ Ühiskonnateaduste Instituudi „Noortekeskuste logiraamatu „Noorte Tugila“ statistiliste andmete analüüsi aruanne: Programmis osalemine ja noortele suunatud tegevuste dünaamika aastatel 2016–2018“

 

 

Uudise rubriigid: