12.03.2019

Noorteprogramm "Jalatalla" alustas uut hooaega

Tallinna spordi- ja noorsooameti noorteprogrammi „Jalatalla" avas oma kuuenda hooaja 7. märtsil Kesklinna noortekeskuses toimunud avakohtumisega. Uut hooaega on programmis alustamas 14 noort.

Programm on suunatud noortele vanuses 15–18, kes ei tööta ega õpi või kellel on raskusi koolikohustuse  ning amet viib programmi ellu juba 2015. aastast alates.

Planeeritud on 13 grupikohtumist, mille raames tegeletakse noorte sotsiaalsete ja eluoskuste tõstmisega ning jagatakse tööellu sisenemiseks vajalikke praktilisi teadmisi. 

Tegevused on üles ehitatud mitteformaalõppe meetoditele tuginedes ning olulisel kohal on noorte aktiivne kaasatus, seoste loomine ja eneseanalüüsi oskuse arendamine. Suurt rõhku pannakse ka noorte suhtlus- ja koostööoskuste arendamisele ja eelarvamuste vähendamisele – seda rakendatakse aktiivselt kogu programmi vältel, sest osalevad nii eesti kui ka vene keelt emakeelena kõnelevad noored. Kogu programm on üles ehitatud kakskeelsena.

Uue hooaja koolitustegevused viib läbi Anna Zavolner, kes pälvis ka Tallinna 2018. aasta noorsootöötaja tiitli. Anna on kogenud noorsootöötaja, kes töötab Laste Vaimse Tervise Keskuses noorsootöötajana ning lisaks oma põhitööle on ka noorteorganisatsiooni Shokkin Group Eesti aktiivne liige ja skautide rühma liider.

Programmi koordineerib Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mobiilse noorsootöö peaspetsialist Aleksei Jefimov.

Avakohtumine toimus 7. märtsil, koolitustegevustega alustati juba 10. märtsil ning need vältavad kuni septembrini 2019. Teemade seas käsitletakse näiteks emotsioonide juhtimist, konfliktide lahendamist, ajaplaneerimist ja kommunikatsiooni ning palju muud, lisaks tutvutakse ka tööturu ja ka rahvusvaheliste võimalustega. 

Tegevusplaan

Programmis "Jalatalla" on edukalt ühendatud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mobiilse noorsootöö teenus ja rahvusvahelise noorsootöö valdkond. Iga noor saab endale mobiilse noorsootöötaja näol individuaalse mentori, kes toetab noore eneseanalüüsi oskuse arengut ning kellega koos kaardistatakse eesmärgid ja astutakse vajalikke samme nende täitmiseks (nt karjäärinõustamine jms).

Noortele suunatud grupikohtumistes osalevad ka mentorid ning mentorlus toimub kuni noor seda vajab, st et ole piiratud programmi toimumise perioodiga. Nii grupikohtumiste kui ka individuaalse mentorluse raames valmistatakse noored ette võimaluseks osaleda suvekuudel rahvusvahelises noorteprojektis, noortevahetuses või vabatahtlikus teenistuses.

Alates programmi algusest (2015) on selles osalenud ja läbinud 42 noort. Neist 34 on osalenud rahvusvahelistes noorteprojektides.

Rohkem saab programmi kohta lugeda Tallinna veebilehelt.

Uudise rubriigid: