07.05.2021

Osale konverentsil "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni"

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Peace Child Eesti kutsuvad huvilisi 19.05 konverentsile “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni", mis toimub hübriidüritusena nii Tallink Spa Hotellis (täpsem info selgub alates 17.05) kui ka Zoomi keskkonnas.

Konverentsi eesmärgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis, stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning kuidas luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks.

Konverentsi päevakava
10.00–11.00 Registreerimine ja tervituskohv
11.00–11.10 Sissejuhatus ja tervitussõnad – moderaator
11.10–11.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis – Sotsiaalministeeriumi esindaja
11.30–11.50 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja noorte roll selles – Soolise võrdõiguslikkuse voliniku esindaja
11.50–12.00 Küsimused ja arutelu
12.00–13.15 Parimate praktikate tutvustused:
• Naiste tugi-ja teabekeskus (Pille Tsopp-Pagan)
• Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Reet Laja)
• Feminary RY Soome (Maria Laura Rajala)
• Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (Lisanna Elm)
13.15–14.00 Lõuna
14.00–15.00 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
- Sooline võrdõiguslikkus peres
- Võrdne Kohtlemine tööl ja hariduses (palgalõhe)
- Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas
15.00–15.15 Töörühmade tulemuste esitlemine
15.15–16.00 Sooline segregatsioon hariduses ja tööturul Soomes - Ekvalita, Soome (Malin Gustavsson)
16.00–16.30 Õppefilm, osalejate tagasiside ja kokkuvõte.

Registreerimine toimub kuni 18.05.
Lisainfo: https://www.facebook.com/events/1333909450322717, info@sscw.ee, 5560 2993

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi.

 

 

Uudise rubriigid: