22.01.2019

Suured teod Tallinna noortele – tunnustuskonkursi “Suured teod 2018” nominendid

Tallinna spordi- ja noorsooamet on juba neliteist aastat tunnustanud ning esile toonud silmapaistvaid tegusid ja tegijaid pealinna noorsootöös. Tänavusele konkursile laekus rekordarv nomimente – ühtekokku 66. Nende seas oli nii aasta noorsootöötaja tiitli kandidaate, vabatahtlikke, aktiivseid noorteühinguid ja palju tublisid noori.

Tutvustame konkursi kategooria “Suured teod Tallinna noortele 2018” nominente. Kokku laekus sellesse kategooriasse 23 nominenti.


Esitatud nominendid:

Kogupäevakool Tallinna Südalinna Koolis
Läbiviija: Tallinna Südalinna Kool

Jaanuaris 2018 rakendus Südalinna Koolis projekt Kogupäevakool. Kogu koolipere osalusel loodi alates novembrist 2017 koolile sobiv kogupäevakooli mudel. Kevadel 2018 läbisid kõik õpetajad pikema koolitusprogrammi teemal “Kaasaegne noorsootöö ja mitteformaalsed õppemeetodid”.

Kogupäevakool on suutnud kaasata suure hulga riskirühma kuuluvaid õpilasi (nt HEV õpilased: käitumis- ja/või õpiraskused; uusimmigrandid) igapäevasesse huvitegevusse. Kogupäevakooli tegevustest võtab osa suur osa õpilasi, kes eelnevalt ei olnud huvitegevuses osalenud või veetsid sihitult peale tunde aega koolimajas või ka nt kaubanduskeskustes.

Loe ka projekti kajastusest pikemalt siit.

Vaata ka Südalinna Kooli kogupäevakooli meeleolukat videot.


Noortemuusikal "Aelita 2.0 ehk Märka inimeses imet"
Läbiviija: Peace Child Eesti, Vassili Golikov

Projekti eesmärk oli ellu kutsuda Eesti tulevikuvisiooni käsitlev kultuuriüritus tuues kokku erineva kultuurilise tausta ja rahvusega lapsi nin noori, et koostöös leida lahendusi riigi tulevikku mõjutavatele probleemidele (kõigi ühiskonnaliikmete võrdne võimalus kaasa rääkida ühiskonna otsustusprotsessides, salliv suhtumine erinevustesse ja kultuuridevaheline dialoog läbi kultuuride arendamise).

Muusikali loomisprotsess toimus läbi multikultuursete ürituste seeria, mis hõlmas konkursse osalejate valikuks, arutelusid kultuuridevahelise suhtlemise ja integratsiooni üle tuleviku Eestis eesmärgiga tutvustada erinevaid kultuure, edendada lõimumist ja sallivust ühiskonnas ning teineteisemõistmist ja avatut suhtumist.

Vaata ka noortemuusikalist videoülekannet.

Foto: Sillamäe Lastekaitse Ühing

Foto: Sillamäe Lastekaitse Ühing


Inspiratsioonipäev noortele "Mul on suhted"
Läbiviijad: Anette Mandel, Tallinna spordi- ja noorsooamet

01.10.2018 toimus Tallinna Ülikoolis noorte inspiratsioonipäev "Mul on suhted", mille eesmärk oli tõsta noorte teadlikkust vaimse tervise ning turvaliste ja tervislike suhete teemadel. Inspiratsioonipäev aitas kaasa oma kommunikatsiooniplaaniga (eel- ja järelkajastused) vaimse tervise teema tähtsustamisele vaimse tervise kuu raames.

Inspiratsioonipäev väärib tunnustamist noorte vaimse tervise teema fookusesse toomise ning uudse noori kaasava formaadi eest.

Vaata ka videoülekannet inspiratsioonipäeva esimesest etteastest, mil oma kogemuslugu jagas tuntud noor muusik Sissi Nylia Benita.


Mustamäe noorte tunnustusüritus “Kõrgelt lennates”
Läbiviija: Mustamäe avatud noortekeskus

29. novembril 2018 tunnustati Mustamäel silma paistnud noori. Kandidaate esitas kaheksa Mustamäe kooli. Kokku laekus 23 kandidaati, sh kuus tegusat noortegruppi. Tunnustusüritust külastas ligi 100 noort.

Tunnustusüritus andis võimaluse tunnustada Mustamäe noori, märgata tublimaid ja säravamaid ning ühtlasi motiveerida noori edaspidisteks saavutusteks.

Vaata ka noorte tunnustusürituse videoülekannet.


Tänavatantsu festival noortele „Nolimit Dance Battle“
Läbiviija: MTÜ Eriline Maailm

19. mail 2018 toimus Tallinnas ühepäevane rahvusvaheline tänavatantsufestival „Nolimit Dance Battle“, mis oli suunatud ühiskonna teadlikkuse tõstmisele erivajadustega inimestest ning toimus eesti-vene-inglise keeles.

Festivalist võttis osa liigikaudu 100 noort üle Eesti ning teistest riikidest (Leedu, Läti, Venemaa, Soome) ning liigikaudu 150 eri rahvusest pealtvaatajat. Festivalil oli lisaks heategevuslik eesmärk – festivali tulud läksid ratastooliga tantsijatele kümneaastastele Maria Ivanova ning Matvei Serednitskile Narvast.

No Limit Dance Battle 2018


Halloween’i pidu "Prooviruumi ja aktiivse eluviisi programm" raames
Läbiviija: Põhja-Tallinna noortekeskus, Andrejs Rusinovskis

Halloweeni pidu on kindlasti 2018. aasta üks suurimaid ja meeldejäävamaid üritusi Põhja- Tallinna noortekeskuses. Noortekeskus oli kujundatud halloween’i temaatikaga kohaselt, mis oli loodud täiesti noorte endi poolt.

Üritust korraldasid noored, kes planeerisid ja teostasid kõik halloween’i peo töötubade tegevused ja hoone kujundamise ning dekoratsioonid. Lisaks sellele astusid ürituse raames lavale vaid noortebändid.

Põhja-Tallinna noortekeskus

Foto: Põhja-Tallinna noortekeskus


Raadiku noortestaabi programm
Läbiviijad: MTÜ Linnalabor, MTÜ Lasnaidee, MTÜ Youth Club Active, MTÜ Lasnamäe Huvikool ja MTÜ Rabarber

Raadiku noortestaap asub Raadiku munitsipaalmajade piirkonnas ning pakub kõigile huvitatud lastele ja noortele mitmekesist ja arendavat tegevust. Kõik tegevused on tasuta, osalemine on avatud kõigile olenemata vanusest, suhtluskeelest või elukohast.

Noortele pakutakse noortestaabis erinevaid käelisi ja mängulisi tegevusi, mille kaudu arendatakse sotsiaalseid oskusi ning õpitakse tundma ja märkama oma ümbritsevat keskkonda.

Vaata projekti kajastust ja uudisreportaaži siit.


Kesklinna noortekeskuse kultuuriõhtud
Läbiviijad: Kesklinna noortekeskus, Enrico Galliano, Jevgenia Zovmer

Kultuuriõhtud on noortekeskuse noorte seas muutunud nii populaarseks, et see on muutunud üheks keskuse tööprioriteetideks. Ürituste eesmärk on tutvustada erinevaid kultuure, laiendada osalevate noorte silmaringi, kasvatada nendes tolerantsust kultuuridevaheliste erinevuste osas ning tutvustada neile erinevaid elu- ja karjäärivõimalusi.

Kesklinna noortekeskus

Pildil Suurbritannia kultuuriõhtu Kesklinna noortekeskuses.
Foto: Kesklinna noortekeskus


Noorte elustiili projekt HNKXTRM 2018
Läbiviija: Haabersti vaba aja keskus

Üritusega sooviti suurendada noorte teadlikkust Haabersti linnaosa kahest suuremast tasuta eesmärgipärase vaba aja veetmise võimalusest – Haabersti noortekeskuse ja Haabersti rulapargist, ning projekti tegevuste tulemusena on suurem hulk noori aktiivselt kaasatud noortekeskuse avatud poole tegevustesse.

HNKXTRM noorte elustiili projekt toimus kolmandat korda. Igal aastal on tegevusi juurde toodud. Käesoleva aasta uuendustena toimusid tasuta tõukeratta treeningud kõikidele huvilistele.

Loe ka ürituse pressikajastust.


Suveprogramm „Minu Põhja-Tallinn“
Läbiviijad: Põhja-Tallinna Valitsuse koolinoorsootöötajad 

18.–29. juunil ning 06.–17. augustil 2018 toimus Põhja-Tallinnas kümnepäevane suveprogramm 7–13-aastastele tõrjutuse riskis olevatele noortele. Suveprogrammi eesmärk oli luua nooremale sihtgrupile võimalused ning tingimused aktiivseks tegevuseks ja sotsialiseerumiseks, lisaks uute oskuste omandamiseks vältimaks edasist võimalikku riskikäitumist.

Ettevõtmiste läbivaks teema oli noortes kogukonnatunde kasvatamine, selle hoidmine ja suurendamine ning noore sotsiaalsete oskuste arendamine. Erinevate tegevuste käigus tõusis osalejate teadlikkus linnaosast, kus ta elab, õpib ja toimetab. Lisaks said noored tundma õppida piirkonna ajalugu ning ümbritsevat keskkonda.


Programm "Noorsootöö läbi spordivabatahtlikkuse EV100"
Läbiviija: Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT (SCULT SA)

Programm "Noorsootöö läbi spordivabatahtlikkuse EV100" raames said tuhanded noored osaleda vabatahtlikena kümnetel spordivõistlustel üle Eesti ja rahvusvaheliselt. Nii näiteks toodi triatlonivõistluse “IRONMAN Tallinn 2018” edukaks korraldamiseks kokku ca 1200 vabatahtlikku, neist pooled olid noored vanuses 7–26.

Selle programmi raames ammutasid noored organiseerimisoskusi, arendasid liidrivõimeid, laiendasid kontaktvõrgustikku (sh rahvusvaheliselt), parandasid suhtlemisoskust jne.

Scult spordivabatahtlike akadeemia 2018

Foto: Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT


Tallinna Noorte Improturniir
Läbiviija: MTÜ Arena (Rednar Annus, Virko Annus)

Juba traditsiooniks saanud sügisene improturniir on teatrihuviliste noorte seas tuntud lõbus mõõduvõtt teiste omaealistega, kus kaotajaid ei ole. Viimasel kahel aastal on mitmenädalasete treeningute lõppüritus – Improturniir toimunud Von Glehni Teatris Nõmmel ja see on kokku toonud hulga improviseerimisest ja teatrist huvitatud noori ning kujunenud toredaks traditsiooniks.


Minu lugu #filtritaga
Läbiviijad: Kristiine noortekeskus, MTÜ Peaasi, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, Elise-Christelle Ester, Sven Anderson, Triin Olgo

Kristiine noortekeskus koostöös noortega korraldas rahvusvahelise noortevahetuse projekti vaimse tervise teemal “The W(hole) in me”. Noortevahetusest kasvas välja sotsiaalkampaania “Minu lugu #filtritaga” koostöös MTÜ Peaasi ja Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumisega, mille raames jagati “minu lugu #filtritaga” plakateid Kristiine linnaosas,

Tallinna noortekeskustes, erinevates sotsiaalmeediakanalites, E-koolis ja veebilehtede reklaamides.

Sotsiaalkampaaniaga kutsuti üles noori jagama oma lugu n-ö filtri taga, kasutades oma pildi ja loo all teemaviidet #filtritaga.

Lisaks on siiani noortel võimalus oma lugu jagada ja lugeda teiste lugusid Peaasi.ee veebilehel.

Projekt

Foto: Peaasi.ee


Linnalaagrite korraldamine Tallinna Tondiraba huvikoolis
Läbiviija: Tallinna Tondiraba Huvikool

Lisaks põhitegevusele korraldab ja viib läbi Tallinna Tondiraba Huvikool õppetööst vabal ajal erinevaid laagreid, nii linnalaagreid kui ka nn välislaagreid, koolis on loodud spetsiaalne ametikoht – laagrite juht, kes korraldab kogu tegevust. Tallinna Tondiraba Huvikooli linnalaagrid on toimunud sügis-, talve- ja kevadkoolivaheajal ning on eelkõige mõeldud Tallinna lastele ja noortele vanuses 6 -15 aastat.

Tallinna Tondiraba Huvikool on korraldanud 2018. aastal 20 vahetust, sh suvel 11 vahetust.


Huvihariduse päevad Tallinna Tondiraba Huvikoolis
Läbiviija: Tallinna Tondiraba Huvikool

Lisaks põhitegevusele korraldab ja viib läbi Tallinna Tondiraba Huvikool eelneva kokkuleppe põhjal koolidele ja lasteaedadele huvihariduse päevi, mil õpilased saavad külastada huvikoolis näidistunde ja töötubasid.

Huvihariduse päevadest Tondiraba huvikoolis on osa võtnud kokku umbes 1050 last.


Projektisari “Visuaalne kunst – skulptuur ja teater”
Läbiviija: MTÜ Hea Loome Majandus

Projektisarja “Visuaalne kunst – skulptuur ja teater” eesmärk oli hariduslik, kultuurialane ja samas oli see suunatud vabaaja veetmise tegevuste rikastamisele Tallinna algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste seas.

Projektisari koosnes kahes osast: talvekoolivaheajal (veebruar 2018) osales projektis 165 Tallinna õpilast ja sügiskoolivaheajal (oktoober 2018) osales 150 Tallinna õpilast vanuses 7–18.

Projektisari “Visuaalne kunst – skulptuur ja teater”

Foto: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium


"Rulast raamatuni on lühike maa": spordi- ja liikumisvahendid noortele raamatukogust laenamiseks
Läbiviija: Tallinna Keskraamatukogu

Projekti „Rulast raamatuni on lühike tee“ eesmärk oli suurendada noorte huvi raamatukoguteenuste vastu läbi atraktiivse ja noortepärase lähenemise ning ühtlasi innustada noori rohkem liikuma ja spordiga tegelema.

Projekti raames hangiti spordi- ja liikumisvahendeid, mis on kaasaegsed ja mis pakuvad huvi ennekõike just noortele ning mida huvilised saavad laenata kodus või sõpradega raamatukogus või raamatukogu ümbruses kasutamiseks.

Liikumisvahendite laenutamisest saab täpsemat infot keskraamatukogu veebilehelt.

Tallinna keskraamatukogu

Foto: Tallinna Keskraamatukogu


Mustamäe “Ellujääjate” programm
Läbiviijad: Kati Orgmets, Liis Teras (tegevust koordineerib TSNA ning see viiakse läbi Mustamäe Avatud Noortekeskuses)

Programmi eesmärk on noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamine, noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine ning noorte kaasamine.

Programmi jooksul on toimunud 46 üritust noortele, millest 19 olid avalikud. Kõige meeldejäävamad neist olid grupikohtumised erinevatel teemadel (näiteks lasergame, foorumteater, Tervishoiumuuseumi külastus, emotsioonide töötuba jne), ellujäämiskursused jne.

Programm sai alguse 2018. aastal ning selle kaudu on kaasatud tõrjutusriskis noori erinevatesse tegevustesse.

Programmi tegemistega saab tutvuda ka programmi Instagrami lehel.


Purjetamisprojekt Haabersti munitsipaalkoolide õpilastele
Läbiviija: Haabersti Linnaosa Valitsus

2016. aastal allkirjastati Haabersti Linnaosa Valitsus, Eesti Jahtklubide Liit ja Kakumäe sadama arendaja Haven Kakumäe OÜ koostöölepe, mille alusel alustati Haabersti linnaosa üldhariduskoolide õpilastele kehalise kasvatuse tundide raames purjetamistreeningute läbiviimist.

Pilootprojektina alustati 2017. aastal sügisel purjetamistreeningutega kehalise kasvatuse tundides Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi ja Haabersti Vene Gümnaasiumi teise klassi õpilased. Pilootprojekt osutus väga edukaks ning laienes 2018. aastal kõikidesse Haabersti üldhariduskoolidesse. Purjetamistreeningud toimusid tänu heale koostööle kohaliku omavalitsuse, spordialaliidu ning eraettevõtte vahel.

Tutvu ka projekti pressikajastusesega.


Kursus "Ettevõtluse alused" Tallinna Inglise Kolledžis
Läbiviija: JCI Toompea Ettevõtlikke Noorte koda

Tallinna Inglise Kolledži “Ettevõtluse alused” kursus toimus 2018. aastal kaks korda. Esimene kord kestis jaanuari algusest märtsi alguseni ja teine septembri algusest oktoobri lõpuni, kokku 18 nädalat.

Kursuse eesmärk oli aidata igal kursuse läbinud õpilasel (10. klass) jõuda äriideeni, mis innustaks teda looma midagi, mis talle oluline on.Kursuse raames keskenduti äriidee loomisele ning selle arendamise ja rakendamise protsessile.

Kursus aitas kasvatada noorte teadlikkust ettevõtlusest ning tõsta nende soovi saada tulevikus ettevõtjaks.


Eesti-vene klassiõhtu Tallinna moodi
Läbiviija: Harry Egipt

Projekt on suunatud kahe erineva keeletaustaga Tallinna piirkonna keskkoolide vene ja eesti rahvusest õpilastele, eesmärgiga edendada eri rahvusest koolinoorte ühistegevusi, uute kontaktide ja sõprussuhete tekkimist nin suuremat huvi oma partnerite keelte vastu.

Projekt

Ühes Tallinna eestikeelses ja ühes Tallinna venekeelses koolis viidi läbi kahe seltskonnatantsu õpetus kokku 56-le keskkooliõpilasele, kellest 28 kooliõpilast valiti tantsuvõistlusele. Väljavalituteks mitteosutunud õpilased moodustasid tantsuvõistlusel kohtunikkonna (st žürii).

Käesolev lõimumiprojekt „Eesti-vene klassiõhtu Tallinna moodi“ võimaldab lsähendada kahte rahvusgruppi, pannes koolinoored rääkima universaalses ühiskeeles – tantsukeeles.


Tallinna ja Harjumaa noorte töömess „Suveks tööle 2018"
Läbiviijad: Põhja-Eesti Rajaleidja keskus ja Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

17. aprillil 2018 toimus kolmandat korda noorte töömess „Suveks tööle“, mida on toimumisaastate jooksul väisanud juba ligi 6000 Tallinna ning Harjumaa koolinoort. Üritus oli suunatud Tallinnas ja Harjumaal elavatele 13–18-aastasele noortele, kes soovivad saada esmast töökogemust, veeta tegus suvi töö- või praktikakohal ning saada töömaailmast targemaks.

Tegu polnud pelgalt töö- või praktikapakkumisi vahendava messiga – lisaks tööandjate ja noorte kokkutoomisele, oli oluline roll ka harivatel ja põnevatel loengutel, mille eesmärk oli noori nt tööõigusest, kohustustest jm harida.

Töömess

Foto: Gert Nõgu / Innove / Rajaleidja


Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse töövarjupäev "Hüppa üle oma varju!"
Läbiviija: Sihtasutus Innove / Põhja-Eesti Rajaleidja keskus

24. oktoobril 2018 toimus Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse töövarjupäev „Hüppa üle oma varju!“, millest sai vaid kahe aastaga sadadele noortele Tallinnas ja Harjumaal töövarjukogemust vahendav algatus.

Ükski teine organisatsioon ei organiseeri ega vahenda Tallinna ja Harjumaa noortele sellises mastaabis töövarjutamise võimalust. Kõik kokkulepped olid projekti raames noorte eest tehtud, neil tuleb vaid soovitud kohale kandideerida.

Töövarjupäeval oli valikus rekordarv erialasid – varjutamiseks oli võimalik valida üle 200 erineva eriala/ameti seast. Noorte rahulolu töövarjupäevaga oli ülimalt kõrge, ettevõtjate ja asutuste huvi osalemaks samuti aastaga ainult tõusnud.

Vaata ürituse meediakajastust siit.

Uudise rubriigid: