09.12.2016

Tallinn jagas noorsootöö tunnustusauhindu

Teisipäeval, 6. detsembril kuulutati Kumus välja Tallinna noorsootöö tunnustusauhindade konkursi „Suured teod“ võitjad. Auhindu jagati kahes kategoorias – suured teod Tallinna noortele ning Tallinna noorte suured teod. Lisaks anti laste- ja noortesõbraliku teo, aasta noorsootöötaja ning Tallinna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitlid.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul aitab konkurss esile tõsta noorsootöö valdkonna tähtsust nii kogukonnas kui ka ühiskonnas laiemalt.

„Aasta 2016 on Tallinnas olnud sündmusterohke ning paljudes neis ettevõtmistes on tähelepanu pööratud väga olulistele teemadele, nagu näiteks vähemusgruppide kaasamine, maailmahariduse tähtsustamine, eesti ja vene noorte koostööle suunatud tegevused, noorte terviseedendus jne. Tänavune konkurss näitas, et Tallinna noored oskavad näha ühiskonna kitsaskohti ning suudavad probleeme oskuslikult ka lahendada,“ rääkis abilinnapea selle aasta konkursist.

Kategoorias suured teod Tallinna noortele võitis projekt „Eesti- ja venekeelsete tantsupaaride maraton 2016“, mille eestvedajaks oli Harry Egipt. Projektiga edendati Tallinna keskkoolide vene ja eesti rahvusest õpilaste ühistegevust ning soodustati erinevat keelt kõnelevate noorte omavahelist suhtlust.

Samas kategoorias leidis äramärkimist „Tallinna tudengipäevade traditsiooni taaselustamine“, mis oli korraldatud Elina Peekmanni ja tema vabatahtlike meeskonna poolt, koostöös Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlauaga. Tudengipäevade raames toimus 70 erinevat üritust ja kokku sai neist osa üle 6000 pealinna noore.

Kategoorias Tallinna noorte suured teod pälvis peaauhinna õpilaskonverents „Model United Nations of Tallinn, ÜRO simulatsioon“, mille läbivviijateks olid Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilased. Konverentsi peateemaks oli rahvusvaheline julgeolek. Üritus oli rahvusvaheline ja korraldatud algusest lõpuni noorte endi poolt. Lisaks gümnaasiumiõpilastele olid ettevõtmisse kaasatud ka 8. ja 9. klasside noored.

Ära märgiti ka „Kultuuridevaheline keskkonnasõbralik projekt Tallinna noortele“, mille teostajaks oli Noorte Ettevõtlikkuse Arendamise Ühing. Tegemist on keskkonnasäästlikkust ja kultuuridevahelist sallivust käsitleva üritusega, mis aitas muu hulgas arendada noorte algatusvõimet ning kodanikuaktiivsust.

Laste- ja noortesõbralikuks teoks valiti Põhja-Tallinna noortekeskuse rannanoortekeskuse üritus "FUNtastic 4", mis pakkus suve jooksul aktiivset ja mitmekesist tegevust kogu peredele. Lisaks märgiti ära laste- ja noortesõbralikkuse ning kultuuriharjumuste edendamisele suunatud Kumu noorteklubi ettevõtmine „Kumu noorteõhtu“.   

 Foto autor: Rasmus Kooskora

Tallinna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitli võitis Maxima Eesti, kes lisaks põhitegevusele on korraldanud mitmeid lastele ja noortele suunatud projekte. Nii on ettevõte läbi viinud heategevuskontserte puuetega lastele, lasterikaste perede suvelaagreid ja väikeste jalgratturite üritust „Tillusõit“. Maxima eestvedamisel toimuvad ka noorte stipendiumikonkurss „Tulevikutalent“ ning vähekindlustatud perede lastele jõulukingituste kogumisaktsioon „Inglipuu“. Maxima toetusel on lisaks korraldatud laste ja perede jalgrattavõistlust „Maxima Grand Prix“ ning huviharidusprojekti „Turvaline kooliaasta“.

Tallinna aasta noorsootöötaja auhinna pälvis 2016. aastal Pääsküla noortekeskuse noorsootöötaja Steven Vihalem, kes lisaks igapäevasele tööle on oma tegevustes tähelepanu pööranud vähemusgruppidele ning tutvustanud noortele maailmahariduse teemaatikat. 

Žürii soovis aasta noorsootöötaja kategoorias ära märkida Erko Sõrmust Kristiine noortekeskusest ning Kristina Aleksejevat Kesklinna noortekeskusest.

Tallinn tunnustab silmapaistvaid noorsootöötajaid, organisatsioone ja noorteprojekte juba kaheteistkümnendat aastat.  Tunnustuskonkursi „Suured teod“ peakorraldajaks on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. 

Foto autor: Rasmus Kooskora

Uudise rubriigid: