30.01.2020

Tallinn pälvis noorsootöös aasta kohaliku omavalitsuse tiitli

Tallinn pälvis noorsootöös aasta kohaliku omavalitsuse tiitli Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud iga-aastasel noortevaldkonna tunnustussündmusel „Noorte Heaks Tänu“ tõsteti esile möödunud aasta noorsootöö tegusid ja tegijaid üle Eesti. Aasta kohalikuks omavalitsuseks noorsootöös valiti Tallinna linn ja Keila.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrotsevi sõnul on üksnes suur rõõm, et meie tegemisi ja pühendumist valdkonnas on märgatud ja hinnatud. „Linna noorsootöös oli eelmine aasta väga teguderohke ning selline tunnustus aitab esile tõsta valdkonna olulisust ja innustab meid jätkama seniste algatuste ja projektidega. Selle eest suur tänu kõigile noorsootöötajatele, noortele ja organisatsioonidele, kes noorsootöösse on panustanud, noori märganud ja nende heaks igapäevaselt oma panuse annavad,“ ütles abilinnapea.

Tallinn on noorsootöö valdkonna seadnud üheks oluliseks prioriteediks ning loonud noortele viimastel aastatel üha rohkem uusi ja mitmekesised võimalusi enesearenguks ja -teostuseks. Nii toetab linn noorsooprojekte, noortelaagreid, õpilasmalevat, erahuvikoole ja noorteühendusi. Möödunud aastal tõsteti muuhulgas erialase kõrghariduse või kutsega noorsootöötajate töötasude alammäärasid, loodi uusi mobiilse noorsootöötaja ametikohti ning laiendati ennetusprogrammi SPIN võimalusi. Ühtlasi liitus pealinn noortegarantii tugisüsteemiga ning alustati mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele suunatud programmiga „Hoog sisse“.

Toimunud noorte valdkonna tunnustussündmus oli järjekorras neljateistkümnes. Sellega soovivad Haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus selle eest, et Eesti noorsootöösse ja noorte heaks panustajaid märgataks ning noorsootöötaja mõiste saaks laiema jalgealuse.

Uudise rubriigid: