17.01.2019

Tallinn suurendab toetust noorte sporditegevusele 5,86 miljoni euroni

Tallinna linn toetab tänavu noorte sporditegevust 5 856 846 euroga, mis on möödunud aastaga võrreldes 3,2 % võrra suurem ning ühtlasi tõstis kvaliteetse spordiklubi harrastaja toetust seniselt 45 eurolt 50 eurole.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on linna eesmärgiks tagada hea kvaliteediga sporditeenus võimalikult paljudele noortele. „Hea meel on tõdeda, et iga aastaga kasvab nii toetust saavate spordiklubide kui ka spordiharrastajate arv. Seega on sportlik ja tervislik eluviis jõudmas üha enam noorteni, millest võidame kõik, sest sport ja liikumine on tervise pant,“ märkis Belobrovtsev. „Käesoleval aastal toetame ühtekokku 153 spordiorganisatsiooni, 21 913 harrastajat ja 513 treenerit kokku summas 5 856 846 eurot.“

Belobrovtsev juhtis tähelepanu sellele, et sellest aastast suureneb ka kvaliteetse spordiklubi harrastaja toetus – seniselt 45 eurolt 50 eurole. „Tänavu linna eraldatava 5,86 miljoni euroga tagatakse harrastajate ja treenerite pearaha baassummas 200 eurot, millele lisandub kvaliteetse spordiklubi puhul veel täiendav toetus 50 eurot harrastaja kohta,“ ütles abilinnapea.

Sporditegevuse toetus on ettenähtud spordiklubidele ja -koolidele 7–19-aastaste Tallinna noorte ja puuetega harrastajate ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) inimeste sporditegevuse korraldamiseks.

Uudise rubriigid: