03.06.2020

Tallinna noortekeskused kolivad oma põhitegevused suveks õue

Kuna kevadel tuli noortel eriolukorra tõttu veeta tavapärasest rohkem aega kodus ja noorsootöö võimalustest saadi osa sotsiaalmeedia vahendusel, siis nüüd, suvekuudel, korraldavad Tallinna noortekeskused oma tegevusi suuremas mahus õues.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles, et Tallinnas on kokku kümme noortekeskust ja kõik korraldavad suvel välitegevusi. “Vastavalt keskuste võimalustele ja piirkonna eripäradele pakutakse välitegevusi 1-5 päeval nädalas ning seda kas päeva- või üksiktegevusena. Tegevuste planeerimisel ja elluviimisel lähtuvad noortekeskused põhimõttest, et tegevused oleksid noortele kättesaadavad ja toimuksid seal, kus on noored. See omakorda tähendab, et tegutsemispaiku saab igal noortekeskusel olema mitmeid.” selgitas Belobrovtsev.

Lisaks korraldatakse Kesklinna, Lasnamäe, Mustamäe ja Põhja-Tallinna piirkonna noortekeskuste ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koostöös suveprogramm, mille raames toimuvad noortele tasuta erinevad üritused, regulaarsed treeningud ning võistlused. “25. juunil toimub Koidu pargis mini tänavakunstifestival ja 29. juuni kuni 3. juuli viiakse Vilde tee spordipargis ellu supergraafika projekt,” lisas abilinnapea.

Kesklinna noortekeskuse juhataja Kristina Aleksejeva sõnul jätkavad mitmes piirkonnas noortekeskuste töötajad tänavanoorsootöös osalemist ja lisaks välitööle saavad noorsootöötajad sisetingimustes läbi viia individuaaltööd või juhendatud grupitegevusi kuni 10-liikmelistes gruppides. Toimuvad ka linnalaagrid, mille ühes rühmas võib riikliku juhise järgi osaleda kuni 20 noort.

Samuti jätkavad noortekeskused e-noorsootööd, kuid seda väiksemas mahus. “Küll aga tasub noortekeskuste sotsiaalmeedia kontodel hoida silm peal, sest halva ilma korral viiakse tegevused üle sotsiaalmeedia platvormidele,” soovitas Aleksejeva.

Kesklinna noortekeskuse juhataja juhib veel tähelepanu sellele, et noorsootöö tegevustes osaledes on jätkuvalt vaja järgida 2+2 reeglit, desinfitseerida käsi ja võtta tegevustest osa vaid siis, kui oled terve.

Informatsiooni nii noortekeskuste kui teiste organisatsioonide poolt korraldatavate tegevuste kohta saab operatiivselt Tallinna noorteinfo Facebooki lehelt.

Uudise rubriigid: