01.04.2019

Tallinna uus programm on suunatud mitteõppivatele ja -töötavatele noortele

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet alustas noorteprogrammiga „Hoog sisse“, mis on suunatud mitteõppivatele ja -töötavatele 15–26-aastastele noortele, pakkudes neile tegevusi, mis toetavad noorte naasmist õpingutele või tööle. Tallinna noorte tugiprogramm vältab kuni 2021. aastani.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovitakse programmiga jõuda vähemalt 3000 Tallinna nooreni ning koostöös riigiga toetada mitteõppivaid ja –töötavaid noori.

„Noorteprogramm „Hoog sisse“ on hea näide riigi ja linna koostööst, kus linn saab juba olemasolevate võrgustike ja kompetentsi baasil toetada mitteõppivaid ja –töötavaid noori eelkõige noorsootöö meetodeid kasutades. Pakutavad tugiteenused hõlmavad endas individuaalset mentorlust ning teisi toetavaid mitteformaalseid õpimeetodeid ning tegevusi, mis soodustavad noorte tööle ja/või õpingutele naasmist,“ selgitas abilinnapea programmi sisu.

Programmi raames asuvad Tallinna Spordi- ja Noorsooametis tööle kuus noorsootöö spetsialisti, kelle ülesandeks on otsida kontakti noortega, kes ei tööta ega õpi. Spetsialistide tööks on pakkuda noortele aktiivset tuge kuni kuus kuud, et noor leiaks endale sobiva õppevormi ja õppeasutuse, kus haridusteed jätkata, või kvaliteetse tööpakkumise. Kui noor on asunud õppima või tööle, hoiavad spetsialistid noorega kontakti veel kuni kuus kuud, et olla kindlad, et noor ei kaotaks motivatsiooni jätkata valitud teel. Aastase perioodi jooksul hoitakse noorega ühendust või kohtutakse vähemalt kord kuus.

Tallinnas on 25. märtsi seisuga 5246 mitteõppivat ja -töötavat noort vanuses 15–26 eluaastat, mis moodustab 8,79% selles vanuses noorte koguarvust pealinnas (ca 59 600).  Kõige rohkem on sihtrühma noori Lasnamäel (1441), järgnevad Mustamäe ja Kesklinn (vastavalt 758 ja 696 noort). Andmed pärinevad sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist STAR, millega Tallinna linn märtsis liitus ja mille abil noortega kontakti võetakse.

Programmi tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Lisainfo:
Kristjan Kruus
noorsootöö osakonna projektijuht
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
641 2271, kristjan.kruus@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: