01.03.2021

Tallinnas algas taotluste vastuvõtt elukohajärgse kooli määramiseks

Alates 1. kuni 15. märtsini saavad lapsevanemad esitada taotlusi 2021. aasta septembris elukohajärgsete koolide määramiseks Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele.

Taotluse elukohajärgse munitsipaalkooli määramiseks saab teha veebilehel http://ekool.eu ja Tallinna Haridusametis. Lapsevanematel palutakse kõrge nakatumisriski tõttu eelistada võimalusel koolikoha taotlemisel e-teenust.

Taotlusi saavad 1. -15. märtsini 2021 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Nii eKooli kaudu kui ka Tallinna Haridusametis paberil esitatud taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi ning eKoolis esitatud taotluse puhul saab vanem teate e-posti aadressile hiljemalt 20. maiks. Kui taotlus on esitatud paberil, saab vanem teate postiga lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile.

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse elukohaandmete registreerimise aega. Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed. Taotlus tasub vanematel siiski esitada, sest see annab olulist teavet kooli määramiseks, sh lapse õppekeel ja õdede-vendade õppimine samas koolis.

Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust tõestava dokumendi. 6-aastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna Haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail 2021. Lapsevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Põhjalikum info esimesse klassi astumisest 
Tallinna koolide kontaktid
Otsi kaardilt elukohale lähemaid koole 
Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.
Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud: E 8.15-17.45; T, K, N 8.15-16.45 ja R 8.15-15.45.    

Vaata õppevideot eKoolis taotluse täitmise kohta siit

 

Uudise rubriigid: