10.12.2018

Tööpakkumine: Tallinna spordi- ja noorsooamet otsib noorsootöö koordinaatorit

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet otsib 0,5-koormusega koordinaatorit Mustamäe avatud noortekeskuse juures tegutsevasse noorteprogrammi “Ellujääjad”.

Programmi eesmärk on luua Mustamäe noortele uusi vaba aja veetmise võimalusi. Selleks on noortekeskuse juurde loodud bändi- ja fotograafiaruumid koos tehnikaga, lebola õues, peagi lisandub kinosaal ning täieneb ka köök.

Koordinaatori roll on kaasata noori erinevatesse tegevustesse, kasvatada noorte enesekindlust ja parandada nende sotsiaalseid oskusi. Noortegrupi moodustavad Mustamäe noored, kelle seas on 30 uut ja 15 varasemalt programmis osalenud noort.

Noored läbivad ellujäämiskursused ja kümme grupikohtumist ning saavad vastavalt oma huvile valida kolme tegevussuuna (muusika, meedia, tervislik eluviis) vahel. Tegevussuundi juhivad eksperdid.

Noored on kaasatud ka välitegevuste ettevalmistamiseks kasutavate tingimuste loomisesse. Nende käigus kujundatakse ümber haagis ja kargorattad, mille abil saab Mustamäel õuealal mitmesuguseid tegevusi ja üritusi läbi viia. Lisaks on planeeritud osalemine Põhja-Tallinna ning Lasnamäe välitegevustes. Välitegevuste sisu aitavad välja töötada, ette valmistada ja korraldada töögruppides osalevad noored ise. Noorte ideede kavandatud välitegevused toimuvad ka noorte poolt väljavalitud paikades.

Programmi koordineerimise kestus: jaanuar 2019 – september 2019

Programmi koordineerimine sisaldab endas järgmisi tegevusi:

 • osalemine Tallinna kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuuna kohtumistel programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames;
 • osalemine programmi mõjuanalüüsi läbiviimises (sh kohtumised ja intervjuudel osalemine, andmete kogumine noortelt, vaatlejate vastuvõtmine programmi tegevustesse);
 • tegevuse aruandluse täitmine, esitamine ja osalejate registreerimine; eelarve jälgimine ja täitmine;
 • tegevuse eesmärkide, indikaatorite, finantskohustuste ja andmekorje täitmine;
 • teavitustöö vastavalt käsundiandja poolt etteantud teavituseeskirjadele;
 • programmi raames võrgustikutöö loomine, kohtumiste organiseerimine ja läbiviimine, kontakti säilitamine programmis osalevate koolide, kasvatus- ja haridusasutuste, spetsialistide ja teiste koostööpartneritega;
 • projekti sihtrühma kuuluvate noorte kaasamine ja hoidmine;
 • Mustamäe piirkonna koostöögrupiks loodud programmi kava (lisa 2) tegevuste organiseerimine ja läbiviimine, sh:
  *noorte huvist lähtudes töögruppidesse jaotamine;
  *töögruppide loomine, koordineerimine, analüüs;
  *koolituste sarja koostamine, läbiviimine ja analüüsimine;
  *programmi väljasõitude organiseerimine ja läbiviimine;
  *noorte omaalgatuse ja ettevõtlikkuse toetamine;
  *noorte analüüsimine protsessis, tagasiside;
  *noorte motivatsiooni loomine, hoidmine;
  *noorte huvist lähtudes tingimuste loomine.

Nõudmised kandidaadile:

 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • varasem kogemus noortega töötamisel;
 • kohusetundlikkus ja avatus, hea suhtlus- ja koostöö tegemise oskus;
 • arvuti kasutamise ja internetis töötamise oskus;
 • valmisolek töötada vajadusel õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.

Kandideerimistingimused ja -dokumendid leiab siit lehelt

Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuunda koordineerib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Programmi tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Tallinn logoESF logoENTK logoHTM logo

Töökuulutus

Uudise rubriigid: